Kararı halk vermeli

Mehmet Yıldız*

Hamburg’da 3 Mayıs günü itibariyle “Halka rağmen özelleştirme yapılmasın” konulu bir halkoylaması süreci başlatılmıştır. Girişimcilerin amacı, Hamburg eyalet anayasasını değiştirerek, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi için referandum koşulu getirmek.
23 Mayıs’a kadar 63 bin (bu rakam tüm seçmenlerin yüzde beşine karşılık gelmektedir) imza toplanabilirse, konu 2013 genel seçimleriyle birlikte referanduma sunulacak.
Bu halk talebinin başarılı olmaması durumunda, Hamburg’daki birçok kamu kuruluşunun özelleştirilmesinin önünde herhangi bir engel olmayacak ve muhtemelen Hamburg Senatosu önümüzdeki yıllarda bütçe açığını kapatma bahanesi ile birçok işletmeyi özelleştirme yoluna gidecek. Hamburg’daki kamusal mülkiyet ve dolayısıyla siyasal kontrol altında olan işletmeler arasında Hamburg Wasser (su işletmeleri), Stadtreinigung (belediye temizlik hizmetleri) ve SAGA/GWG (sosyal konut işletmeleri) başta gelmekte. Bu işletmelerin özelleştirilmesi ise bu alanlardaki hizmetlerde, halkın ihtiyaçlarından ziyade kar amacının öne çıkmasını beraberinde getirecektir.
Hamburg’da eyalet hastanelerinin (Landesbetrieb Krankenhäuser) özelleştirilmesi, son derece çarpıcı bir örnek teşkil etmekte ve başka alanlarda gerçekleştirilecek olan muhtemel özelleştirmelerin geniş halk kesimlerine getireceği külfet konusunda bir ipucu vermektedir. ‚Asklepios’ adını alan ve kar amacıyla işletilmeye başlanan bu hastaneler konusunda bir dizi sorun yaşanmıştır: Bunların başında sağlık personelinin azaltılması (2000’e yakın çalışanın işten atıldığı bilinmektedir), yüksek performans gerektiren sağlık hizmetlerinin herkese verilmemesi gibi gelişmeler gelmektedir. Dolayısıyla yoksul ve emekçilerin maliyeti yüksek birçok sağlık hizmetinden mahsur kalması, iki sınıflı bir sağlık sistemi ortaya çıkarmıştır.
Bir başka örnek ise, Hamburg elektrik işletmelerinin (HEW) özelleştirilmesidir; bu işletmelerin Vattenfall’a devredilmesi sonucu elektrik fiyatları ciddi bir artış göstermiştir.
Hamburg Senatosu konut ve eğitim alanında da kapsamlı özelleştirmeler planıyor. Ve bu gerçekleştirirse, halkın cebinden kira ve su için daha fazla para çıkması gündeme gelecek. Bundan başka eğitim alanında ders yardımı ve ek kursların özel eğitim kuruluşlarına devredilmesi de Senato’nun gündeminde. Bu da velilerin, şimdiye kadar ücretsiz yararlandıkları eğitim hizmetlerini parayla satın alması anlamına geliyor. Dolayısıyla özelleştirmelerden özellikle yoksullar, emekçiler ve göçmenler etkilenecek. Yani,  göçmenlerin bu kampanyaya herkesten daha fazla destek vermesi gerekiyor.
Bu nedenle tüm Hamburgluları, özellikle de göçmenleri bu kampanyaya katılmaya, imza vermeye, imkânı olanları aktif çalışmaya, işyerlerinde, mahallelerinde ve arkadaş çevrelerinde imza toplamaya davet ediyorum.

* Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili