‚Sendikacı‘ hükümete akıl veriyor!

Kimya ve enerji işçileri sendikası IG BCE Başkanı Michael Vassiliadis, Handelsblatt gazetesine verdiği bir demeçte, „Hükümet enerji politikalarını düzenlerken Alman ekonomisinin çıkarlarını gözardı etmemeli“ dedi.
Alman endüstrisinin çıkarlarının korunmasının hükümetin de çıkarına olduğunu söyleyen Vassiliadis, „hükümet, enerji tüketiminin yoğun olduğu işkollarına 2013 yılından itibaren 1,2 milyar Euro aktarmayı planladı. Ama bu plan enerji politikalarının yeniden düzenleme öncesi yapılmıştı. Yeni düzenlemelerle birlikte enerji tüketiminin yoğun olduğu işkollarının giderleri artacağı için verilmesi planlanan miktar gözden geçirilip gerçek ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yükseltilmeli“ dedi.
‚Alman endüstrisinin rekabet gücünü korunma prensibinin‘ hükümet politikalarının merkezinde olması gerektiğini söyleyen sendikacı (!), „Bugün bu konuda hakim olan belirsizlik her türlü yatırımı ve yeniliği engelliyor. Eğer enerji politikalarında dönüşümün başarılı olması isteniyorsa o zaman hükümette politikalarıyla endüstriye nefes alacak havayı vermek zorunda“ dedi. (YH)