Göçmenler yerel yönetimlerde temsil ediliyor mu?

Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin ülkedeki siyasal yaşama katılımı günden güne daha belirgin hale geliyor. Değişik siyasi partilerin yanısıra belediye meclislerinde yer alan Türkiye kökenlilerin sayısının giderek artması da bunun bir yansıması. Ancak toplam nüfus içindeki göçmen kökenlilerin oranı düşünüldüğünde sayısı hala yetersiz görünüyor.

Yerel yönetimler, kent yaşamının önemli kurumlarından biri. Peki, kenti ve kent halkını ilgilendiren pek çok kararın alındığı belediye meclisleri, göçmen kökenlileri ne kadar kapsıyor? Max Planck Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, Almanya genelinde belediye meclislerinde bulunan göçmen kökenlilerin oranının yüzde 4 civarında olduğunu ortaya çıkardı. Ülke nüfusunun yaklaşık beşte birinin göçmen kökenli olduğu hesaba katıldığında bu sayı hayli yetersiz görünüyor.
Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise, göçmen kökenli belediye meclis üyelerinin yüzde 40’ını Türkiye kökenli kadınların oluşturması. Göçmen kökenli belediye meclis üyelerinin ise yüzde 76’sını Türk kökenliler oluşturuyor. Yine araştırmaya göre, yerel politikaya aktif olarak katılan göçmen kökenlilerin yüzde 66’sı yüksek okul mezunu.
Yerel siyasette göçmen kökenlilerin durumunu inceleyen araştırma nüfusu 100 binin üzerinde olan 77 kentte yapılmış. Ortaya çıkan sonuçlara göre, 2001-2006 yılları arasında belediye meclislerindeki göçmen kökenlilerin sayısı 114 iken, bu sayı 2011 yılında 190’a ulaşmış bulunuyor. Araştırmacılar, bu artışa rağmen, göçmenlerin belediye meclislerinde yeterince temsil edilmediği görüşündeler. Zira araştırma kapsamındaki kentlerdeki toplam 4 bin 670 belediye meclis üyesinin sadece yüzde 4’ü göçmen kökenlilerden oluşuyor.
Göçmen kökenli belediye meclisi üyelerinin sayısının en yüksek olduğu kent Frankfurt. Kent belediye meclisinde 15 göçmen kökenli üye bulunuyor. Ancak göçmen kökenlilerin nüfusunun yoğun olmasına rağmen, Mannheim, Ingolstadt, Heilbronn gibi 16 kentte ise belediye meclislerinde hiç göçmen kökenlinin olmaması ise dikkat çekiyor.
Araştırma çerçevesinde belediye meclislerindeki göçmen kökenlilerin siyasal eğilimleri de ele alınmış. Buna göre, Hür Demokrat Parti’nin belediye meclislerinde sadece 6 üyesi varken, en fazla göçmen kökenli meclis üyesi, 67 ile Sosyal Demokrat Parti’de bulunuyor.
Partilerin toplam üye sayısına bakıldığında ise, göçmen kökenlilerin oranının en yüksek olduğu parti, yüzde 8 ile Sol Parti. Bunu yüzde 7 ile Yeşiller ve yüzde 5 ile Sosyal Demokrat Parti takip ediyor. Hıristiyan Birlik ve Hür Demokrat Parti ise yaklaşık yüzde 2 ile, en az göçmen üyeye sahip parti durumundalar. (YH)