Hartz IV yardımı

Çalışma Ajansı tarafından verilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan göçmenlerin yüzde 20’si Hartz IV yardımı alıyor. Buna karşın toplam nüfusun yüzde 10’u bu yardımdan faydalanıyor. Çalışma Ajansı’na göre göçmenler arasında işsizliğin yüksek olması, göçmenler arasında eğitimin düşük olmasından kaynaklanıyor