Tunus’ta birleşik cephe kuruldu

Tunus’ta Zeynel Abidin bin Ali’nin devrildiği günlerde, ülkedeki sol ve Arap ulusalcısı partiler ve örgütler 14 Ocak Cephesi adı altında bir araya gelmişti.

Bu cephe, bin Ali döneminin kapanmasında önemli bir rol oynamış ancak birleşik hareket çok uzun ömürlü olmamıştı. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan kurucu meclis seçimlerine ise bu cephe içinde yer alam partiler birlikte değil de ayrı ayrı katılmış ve İslamcı Ennahda’nın hükümet olmasına engel olamamışlardı.

Ancak, özellikle 2012 baharından itibaren Tunus politikasında iki kutuplu bir yapı ortaya çıkmaya başladı. bir kutupta, İslamcı Ennahda, Devlet Başkanı Marzouki’nin Cumhuriyetçi Kongre Partisi ve ‘solcu’ Ettakol yer alıyor. Diğer kutupta ise, Tunus’a Çağrı, Cumhuriyetçi Parti ve Ettajid (eski Komünist Parti) yer alıyor.

 

3. KUTUP İHTİYACI

Ancak bu iki kutba karşı 3. kutup ihtiyacı, 14 Ocak Cephesi’ni oluşturan partiler arasında yeniden tartışılmaya başlandı. Çünkü her iki kutbun da ortak noktası neoliberal politikaların uygulanmasıydı. Bu amaçla yapılan görüşmeler sonrasında ilk adım 13 Ağustosta atıldı. 12 partinin katılımıyla yayınlanan ortak deklarasyon, cephenin de manifestosu niteliğini taşıyor. Bu manifestoda yer alan maddelerden  bazıları şunlar: – Eski rejimin yaklaşımlarından uzaklaşmayan yeni hükümetin baskıcı uygulamalarını kınıyor, ‘güvenlik Cumhuriyeti’nin halkın taleplerini karşılamadığını ifade ediyoruz, – Tunus Genel İşçi Sendikası, kitle örgütleri ve ulusal partilere yönelik müdahalelere karşı çıkıyoruz, – Politik tutuklular derhal serbest bırakılmalı, güvenlik ve adalet sisteminde geçmiş rejimin izleri silinmeli ve eylemcilere karşı uygulanan şiddete son verilmelidir.

Mehmet Özer

 

 

CEPHEDEKİ PARTİLER

 

Ulusal Demokratik Eylem Partisi
Demokratik Yurtseverler Hareketi
Arap Demokratik Öncü Partisi
Tunus Emekçileri Partisi (Tunus İşçileri Komünist Partisi-PCOT)
Baas Hareketi
Halk Hareketi
İşçilerin Sol Birliği
Tunus Yeşiller Partisi
Halkçı Birlik Cephesi
Ulusal Demokratlar
Özgürlük ve İlerleme için Halk Partisi
İlerici Mücadele Partisi