Yunanistan’da ırkçı saldırılara tepki

Göçmen örgütleri ekonomik krizle birlikte yükselişe geçen ve göçmenlerin can güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşan saldırılara ve giderek artan sorunlara karşı Atina’da bir araya geldi.

Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Türkiye, Kürdistan, Nijerya, Arnavutluk, Tanzania, Filipin, Etiopya, Senegal, Mısır, Somali vb. ülkelere bağlı göçmen örgütlerinin katıldığı toplantıda Yunanistan’da ekonomik kriz ve göçmenlerin sorunları üzerinde duruldu ve saldırılara karşı Yunanlı işçi ve emekçilerle birlikte mücadeleye daha aktif katılma kararı alındı.

Yunanlı işçi ve emekçileri işsizlik ve yoksulluğa mahkum eden sermaye politikalarının sonuçlarından birinin de ırkçıların güçlenmesi ve toplumsal bir taban edinmeleri olduğu vurgulanarak, Yunanlı işçi ve emekçilerin mücadelesi dışındaki çıkışların emekçi hareketine zarar vereceği üzerinde duruldu.

Son dönemlerde nazi grupların ve polis saldırılarının arttığı, hükümetin kitlelerin dikkatini yapay biçimde dağıtmak için göçmenlere karşı kampanya başlattığı ve insanların sorgusuz sualsiz aylarca hapishanelerde ve toplama kamplarında tutulduğu söylenerek, göçmen örgütlerin bir araya gelmesi ve saldırıları teşhir etmesinin önemi belirtildi.

Polis ve ırkçı grupların saldırılarının son aylarda katlanarak devam ettiği ve can güvenliği sorununun temel sorunlardan biri durumuna geldiği halde hükümetin ve yetkili devlet kuruluşlarının hiç bir önlem almadığı, bu durumun da saldırıların artmasına neden olduğu tüm katılımcılar tarafından gündeme getirildi.

Toplantıda ayrıca Yunanlı sol örgütler de eleştirilerek sorunun sınıfsal boyutlarının görülemediği ve buna uygun bir tutum ve örgütlenme içine girilmediği, göçmen sorununun daha çok göçmenlerle dayanışma olarak algılandığı belirtildi.

Göçmen örgütleri toplantı sonunda 7 kişilik bir koordinasyon komitesi seçerek basına ve kamuoyuna yönelik bir bildiri yayınlamaya ve önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapmaya karar verdiler.

Yunanistan’da 1,5 milyon dolayında göçmen bulunuyor. Göçmen yasaları sorunu çözmekten ve uyumu sağlamaktan çok göçmenlerin sorunlarını artırır ve ülkede yasadışı kalmayı teşvik eder nitelikte. En son çıkan yasa bütçeye ek gelir elde etme amaçlı olarak çıkarılmış, göçmenlerin yararına olduğu söylenen değişiklikler hayata geçirilmemişti. Son günlerde polis ülke genelinde operasyonlar yaparak göçmenleri gözaltına alıyor ve ülkenin değişik bölgelerinde kurulan kamplara gönderiyor. Son bir ayda gözaltına alınan göçmenlerin 30 binin özerinde olduğu biliniyor. (Atina YH)