Hamburg’da güç birliği toplantısı yapıldı

Yaklaşık 20 demokratik kitle örgütü tarafından Türkiye’de Kürt sorunun demokratik yoldan çözülmesine destek vermek üzere kurulan Demokratik Güç Birliği, tanıtım panellerinin beşincisini Hamburg’ da gerçekleştirdi.

20 Nisan’da Alevi Kültür Merkezi’nde yapılan panele konuşmacı olarak YEK-KOM Eşbaşkanı Yüksel Koç, ADHF temsilcisi Taylan Yılmaz, ATİF Genel Başkanı Süleyman Gürcan, KOM-KAR temsilcisi Şeref Akgül, DİDF Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Avgan ve AABF temsilcisi Cengiz Orhan katıldı. Hatice Kar’ın moderatörlüğünü yaptığı panele yoğun bir katılım oldu.
İlk konuşmayı yapan AABF temsilcisi Cengiz Orhan, güç birliğinin oluşturulmasının tarihi önemde bir adım olduğunu belirterek bu adımı daha da büyütmek gerektiğini ve önümüzdeki dönem yapılacak olan ülkedeki yerel seçimlerde CHP’yi de içine katacak geniş bir birlikteliğin örülmesi gerektiğini söyledi. Orhan, Öcalan’ın Newroz çağrısına değinerek özellikle İslam vurgusunun Alevi toplumunu rahatsız ettiğini ve kaygıyla yaklaştıklarını belirtti.

YEK-KOM Eşbaşkanı Koç ise Kürt hareketinin bu tür birliklere stratejik yaklaştığını, bu anlamda Demokratik Güç Birliği Platformu’na da bu perspektifle yaklaştıklarını belirterek bu birliğin dışında kalan diğer güçlerin de dahil olması için çaba harcanması gerektiğini söyledi. DİDF Yürütme Kurulu üyesi Avgan ise birlikteliklerin önemine vurgu yaptıktan sonra esas olarak Türkiye’den ziyade Avrupa’daki göçmenlerin ve yerli dinamiklerin birlikte mücadelesinin esas alınması gerektiğini belirtti. Avgan özellikle, milliyetçiliğin ve şovenizmin etkisindeki Avrupa’daki geniş yığınları sürece dahil etmek gerektiğini söyleyerek buradan Türk devleti ve hükümeti üzerinde baskı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ATİF temsilcisi Gürcan ise Almanya’daki göçmenlerin saldırılar karşısında bir araya gelmelerinin önemli olduğunu vurgularken, KOM-KAR temsilcisi Şeref Akgül ise Kürt sorunu başta olmak üzere ülkedeki bir çok demokratik değişimin olduğunu ve bunun da AKP tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, AKP’yi faşist değerlendirmediklerini söyledi.
Son konuşmacı olan ADHF temsilcisi Taylan Yılmaz da öncelikle ADHF’nin niteliği ve birliklere yaklaşımını açıklayarak, ADHF’ nin anti-emperyalist, anti kapitalist ve anti faşist devrimci niteliklere sahip bir kurum olduğunu belirtip birliklere de bu perspektifle yaklaştıklarının altını çizdi. (HAMBURG)