Oylarımız sosyal adaletten yana, ırkçılığa ve savaşa karşı çıkan partiye

 01didf

22 Eylül’de Almanya’da yapılacak genel seçimler de kendi geleceğimiz ve taleplerimiz için oy kullanalım diyoruz.

Bir yandan göçmen kökenli olmaktan kaynaklanan sorun ve taleplerimizi göz önünde bulundururken, diğer yandan sosyal konumumuzdan ve yaşam koşullarımızdan kaynaklı taleplerimizi dile getiriyoruz.

Almanya’da son yıllarda zenginlik ile yoksulluk arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini görmekteyiz. Bir yandan zenginlikleri kat be kat büyüten küçük bir azınlık diğer yandan tüm gün çalışmaya rağmen yoksulluk, emeklikte yoksuzluk ve Hartz IV yasaları gibi uygulamalardan dolayı toplumun ezici bir çoğunluğu yoksullukla boğuşmakta.Geçtiğimiz yılların hükümetleri ister 1998-2005 kadar SPD -Yeşiller hükümeti, ister 2005-2009 arasında var olan CDU/ SPD hükümeti isterse de son dört yıldır iktidar olan CDU FDP hükümeti olsun, hepsi bir yandan banka kurtarma paketleri, milyonerlere yönelik vergi kolaylaştırmaları, savaş politikaları ve HARTZ IV uygulaması, emeklilik yaşının 67’ye çıkartılması gibi sosyal hak gaspları gibi konularda hemfikirlerdi. Bu politikalardan en fazla etkilenen kesimlerden biri de göçmenler oldu.

Düelloda da göründüğü gibi Steinbrück ve Merkel arasında ne program ne de uygulamalar alanında ciddi farklar bulunmuyor.

Bütün bunlardan dolayı, biz küçük bir azınlığın çıkarına karşın toplumun çoğunluğunun taleplerini savunmak ve kendi geleceğimiz için oyumuz kullanalım diyoruz. Diğer göçmen örgütleri gibi “hangi partiye oy verdiğiniz önemli değil” demiyor; bizim taleplerimizi dkkate alan Sol Parti’yi seçelim diyoruz.

Çünkü bugün açısından kiralık işlerin yasaklanması, ülke genelinde en azından 10 Euro asgari ücret uygulanması, daha fazla sosyal konut, emeklilik ücretinin yükseltilmesi, Hartz IV yerine herkese sosyal güvence, herkese eşit eğitim hakkı gibi talepleri ileri süren Sol Parti  göçmenlerin de acil sorunlarına cevap veriyor.

Yine göçmenlere seçme-seçilme hakkı, NPD’nin yasaklanması gibi somut öneri ve yasa tasarılarıyla da diğer partilerden farkını ortaya koyuyor.

Diğer taraftan savaşa ve silahlanmaya karşı çıkması; Alman ordusunun dış müdahalelere katılmasına karşı çıkıp Suriye ve Ortadoğu’da barış için çaba göstermesi de Sol Parti’yi tercih etmek için önemli nedenler arasında.

Biz ayrıca şunun da altını çiziyoruz: Sorun ve taleplerimizi ortaya koymak üzere sandığa gidelim ve kendi geleceğimiz için oy kullanalım. Ama sorun ve taleplerimiz için sadece seçimlerde oy vermenin yeterli olmayacağını da unutmayalım; işyerlerimizde, okullarımızda, mahallemizde yerli halkla birlikte haklarımızı ve taleplerimizi savunmaya devam etmeliyiz.

 

Özlem Alev Demirel *

* Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Genel Başkanı