Dinlemelere son verilsin, ABD üsleri kapatılsın!

Amerika’nın gizli servisi NSA’nın dinleme skandalı, Başbakan Angela Merkel’in cep telefonunun dinlenmesinden çok daha ileri boyutlara ulaştı. Skandalın sınırları, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin ABD gizli servisler tarafından izlenip dinlenmesinin de ötesine geçti. Ortaya çıkan sayısız bilgiye göre, Almanya’da ABD’nin resmi kurumlarının yanı sıra özel şirketlerin de dinleme faaliyeti gösteriyor. Bu şirketler elde ettikleri bilgileri, NSA ve CIA gibi istihbarat servislerine aktarıyor. “Stern” dergisinde yer alan habere göre, şirketlerin bu bilgileri ilettikleri kurumlar arasında ABD ordusunun istihbarat birimleri de bulunuyor. Bu bağlamda, ABD’nin Stuttgart’ta konuşlandırdığı Afrika Komutası (Africom) adındaki birimin koordinasyonunda gerçekleştirilen ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlar, söz konusu bilgilerle yapılmış. Kısacası, ABD’li özel şirketler, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen yasadışı yargısız infazlara yönelik destek faaliyetinde bulunuyor ve bu faaliyetini Almanya’daki ABD askeri üslerini kullanarak sürdürüyor. Bu noktada şu gerçek ortaya çıkıyor: Mesele, NSA’nın Alman Anayasası tarafından güvence altına alınmış temel hakları sayısız defa çiğnemesiyle sınırlı değil. Tersine meselenin özünde, bu istihbarat faaliyetiyle elde ettiği bilgileri, Almanya topraklarını üs olarak kullanıp uluslararası hukuku çiğnediği savaşlarda kullanıyor olması yatıyor.

Bilindiği gibi, 22 Eylül Federal Meclis seçimlerinden önceki aylarda, NSA’nın Almanya’da dinleme faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıkmış, ancak seçim kampanyası sürdüğü için olay örtbas edilmişti.

Wikileaks kurucusu Julian Assange ile sıkı işbirliği halinde çalışan ve ABD’nin istihbarat faaliyetleri hakkında bilgiler sızdıran Edward Snowden’in açıklamalarının ardından Başbakan Merkel, en iyi savunmanın saldırı olduğu düşüncesiyle sesini yükseltmeye başladı. Ancak onun Obama yönetimine karşı kullandığı sert sözleri, daha çok gerçekleri örtme ve dikkatleri başka noktalara yöneltme niyeti taşıyor görünmekte. Çünkü bugün yaygınlık kazanan ve ipuçları giderek artan bir düşünceye göre, Federal Hükümet ABD’nin dinleme faaliyetleri hakkında uzun süredir bilgi sahibi. Aynı şekilde Almanya’nın istihbarat birimlerinin NSA adına bilgi topladığı ve milyonlarca insanın temel hakların ihlal edilmesi anlamına gelen dinleme faaliyetlerine ortak olduğu da biliniyor. Bu ve diğer nedenlerden ötürü, önce Sol Parti ve Yeşiller, ardından SPD Federal Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Federal Meclisin 18 Kasım 2013 tarihinde bu konuda yapılacak olağanüstü oturumunda, bu komisyonun kurulmasının kararlaştırılması bekleniyor.

Ancak bu komisyonun kurulması veya NSA’ya bilgi sunduğu kesinleşen AMAZON şirketine vergi cezası uygulanması, Obama’nın Federal Meclis huzurunda bu istihbarat faaliyetlerinden ötürü özür dilemesi gibi taleplerin gerçekleşmesi yeterli olmayacaktır. NSA skandalı, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesini gerekli kılıyor. Bugün gerekli olan, Almanya’nın egemenliğinin demokratik düzlemde yeniden kurulmasıdır. Çünkü Anayasa’yı savunmak ve vatandaşların temel haklarını korumak ancak bu yolla mümkündür. Bunun için de bir dizi adım atılması gerekir. Bu adımların en önde geleni, AB ile ABD arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulması hedefiyle sürdürülen müzakerelere son verilmesidir. Ardından, güvenlik politikaları alanında, özellikle de istihbarat servisleri alanında süren işbirliğine son verilmelidir. Son olarak da, istihbarat faaliyetleri, uluslararası hukuku ihlal eden savaşlar ve CIA’nin işkence faaliyetleri için zemin olarak kullanılan ABD’nin askeri üsleri kapatılmalıdır. Bu yapılmadan, Almanya’da da temel hakların savunulması mümkün olmayacaktır. Bunun için öncelikle, NATO birliklerinin statüsünü belirleyen ek sözleşmeden çıkılmalıdır. Çünkü, ABD tarafından sürekli ihlal edilmektedir ve uzun yıllardır bu sözleşmenin iptali yönünde dile getirilen talep ısrarla gündeme alınmalıdır. Bu anlamda Alman-Amerikan ilişkilerinin artık bir an önce barışçıl ve ‘sivil’ bir zemine oturtulmasının zamanı gelmiştir. Bunun anlamı da açıktır: NSA, ABD adına dinleme faaliyeti sürdüren özel şirketler ve insan hakları ihlalleriyle savaşlara zemin teşkil eden ABD askeri üsleri için zaman dolmuştur. Almanya’da konuşlandırılmış 70 bin Amerikan askeri, artık memleketlerine doğru yola koyulmalıdır.

 

Sevim Dağdelen

 Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili