Opel işçileri satışa hayır dedi

 

IG Metall NRW’nin “sosyal toplu sözleşmeye” destek olarak örgütlediği gösteri karşı gösteriye dönüştü. Bin Opel işçisinin yanı sıra çok sayıda fabrikadan gelen delegasyonlar sendikanın tutumunu eleştirdiler ve tekel temsilcisi Schumacher’i konuşturmadılar. Daha sonra 250 kişilik bir grup işçi trafiğin yoğun olduğu kavşağı işgal ettiler.

 

Opel Bochum’un kapatılmasının en doğru yol olduğunu ileri süren IG Metall NRW yönetimi ve Opel Bochum İşyeri Temsilciliği (BR) “iyi bir sosyal toplu sözleşme” (“Sozialtarifvertrag”) müzakerelerin hemen başlamasını talep ediyorlar.

Yıllardır fabrikanın kapatılmasına karşı mücadele eden işçileri de bu fikre kazanmak için değişik yol ve yöntemler izleyen IG Metall yönetimi şimdiye kadar başarıya ulaşamadı. İşçiler kendilerine karşı kurulan birçok tuzağa düşmeden bugüne kadar mücadele yolunu seçtiler.

 

“OPELCİLERİN GELECEĞE İHTİYACI VAR”

IG Metall NRW yönetimi tarafından “Opelcilerin geleceğe ihtiyacı var” başlığı altında 24 Mart günü için protesto çağrısı yapıldı. Ancak çağrıda Opel işçilerinin neyi protesto edeceği ve neyi talep edeceği konusu muammalıydı.

Çağrıdaki tutarsızlık özünde IG Metall yönetiminin ve BR çoğunluğunun son yıllarda sergilediği tutumu da özetliyordu. İşçiler yıllardır fabrikalarının kapatılmasına karşı mücadele ederlerken işbirlikçi sendika bürokratları ve BR çoğunluğu, Opel Bochum’un kapatılmasından başka yolun kalmadığını çoktan kabul etmişlerdi.

 

EYLEM FARKLI OLDU…

“Sizin sabrınız tükendi – benim sabrımda tükendi” diye konuşmasına başlayan IG Metall NRW Başkanı Knut Giesler, alandaki işçilere yüksek tazminat ve işsizliği geçişi geciktirmek üzere bir takım vaatlerde bulundu. Ayrıca 1959 ve öncesi doğanlar için emekliliğe geçiş güvencesi verilmesini talep eden sendikacı, “Bunlar 2013 sonu taslağı hazırlanan sosyal sözleşmede yer alıyordu, bundan daha azına kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi.

Giesler’in konuşmasına işçilerin büyük bir bölümü kayıtsız kalırken birçok işçi, “Sen ne anlatıyorsun?”, “Biz buraya ne yapmaya geldik ki?” diye kürsüye yönelik seslenerek tepkilerini dile getirdiler.

Diğer ‘ilginç’ konuşmayı ise BR Başkanı Rainer Einenkel yaptı. “Opel’in aslında iflas ettiğini ve General Motors’un mali enjeksiyonları olmadan işlemez halde olduğunu” söyleyen Einenkel, GM’in maddi katkı sunmasının önkoşulu olarak ise Bochum’un kapanması gerektiğini ileri sürdü. İşçilerin tepkileri üzerine, uzun süredir üretimin Bochum’da devam etmesi için mücadele edildiğini söyleyen Einenkel, “ama süreç içinde işçi sayısı azaldı ve kalanlarda artık mücadeleden yoruldu” dedi. İşçilerin, “yalancı; biz değil sen yoruldun” diye tepki göstermelerine, “Merak etmeyin; sosyal sözleşme imzalandıktan sonra para zaten işçilere dağıtılacak. Sözleşme imzalandıktan sonra birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz” dedi.

 

“KİŞİLEŞTİRMEYİN, SİZ İYİ İŞÇİSİNİZ”

İşçilerin tepkisi artması üzerine şimşekleri Opel/GM temsilcisine yönlendirmek için, “Bay Schumacher, siz çok daha önceden işçilerin karşısına çıkıp konuşmalıydınız” dedi. Bundan sonra Einenkel konuşmasına son verdi ve kürsüyü personelden sorumlu menajere, Ulrich Schumacher’e devretti.

“Fabrikanın kapatılmasını kişiselleştirmeyin, bunun sizinle ilgisi yok. Siz burada Bochum’da gerçekten harika arabalar ürettiniz” diye söze başlayan Schumacher, işçilerin ıslıkları ve yuhalamaları altında daha birkaç dakika konuşmaya çalıştı. Opel’in “çok iyi” tazminat vereceğini ve yedek parça dağıtım merkezinde 265 kişinin çalışması için 60 milyon Euro yatırım yapacağına ilişkin sözleri yuhalamalardan duyulamaz hale gelince Schumacher, kürsüden koşar adımlarla kaçmak zorunda kaldı.

 

SON SÖZÜ İŞCİLER SÖYLEYECEK

Konuşmalardan sonra IG Metall protesto eylemini sona erdiğini ve herkesin işbaşına dönebileceği söylenmesi işçilerin tepkisine neden oldu. Opel Bochum’da mücadeleci işçilerin içerisinde yer aldığı sendika temsilcileri açıklamaların yeterli olmadığı, eylemin tüm gün devam etmesi gerektiğini söyleyerek kürsüyü çıktılar. Bir sendika temsilcisinin daha ilk sözünü söyleyemeden ses sisteminin kapatıldı. İşçilerin yoğun protestolarına rağmen ses düzeni açılmadı.

Bunun üzerine Offensiv grubu miting öncesi düzenlediği “açık mikrofon” etkinliğinde kullandığı ses cihazını kürsüye taşıdı ve işçilerin konuşmasını sağladı.

 

İŞCİLER YOLU KAPATARAK TRAFİĞİ DURDURDU

Eylemin tam gün sürmesi gerektiğini ve bitirilmesini kabul etmeyen işçiler yaptıkları konuşmadan sonra yürüyüş çağrısı yaptılar. 250 civarında işçinin katıldığı yürüyüş kolu daha sonra Castroper sokağını işgal ettiler. Yarım saat yolu trafiğe kapatarak eylem yapan işçilere polis müdahale etmedi. Burada yapılan konuşmalarda sendikanın, işyeri temsilciliğinin ve işverenin tutumuna karşı tepkiler dile getirildi ve bütün işyerlerinin korunması için mücadelenin örgütlenmesi gerektiği söylendi. Yolun kapanması sonucu hareket edemeyen araba sürücüleriyle de irtibat kuran ve meramlarını anlatan işçiler ayrıca olası bir grev için bağış topladılar. Yapılan eylemden sonra işçiler araba konvoyu oluşturarak Opel kapısına kadar protestolarını sürdürdüler.

SALİH UYSAL