Yoksullar erken ölüyor

Almanya’da yoksulla zengin arasındaki uçurum gittikçe derinleşiyor. Dar gelirlilerin toplumsal hayata katılımını engelleyen kısıtlamalar, eğitim ve sağlık alanındaki sözde reformlar ömrün kısalmasına ve yoksulların erken ölmesine neden oluyor. Mide kanseri, şeker hastalığı, dolaşım bozuklukları, kalp yetersizliği ve psikolojik rahatsızlıklardan en fazla etkilenenler toplumsal olarak dezavantajlı durumda olan insanlar. Robert Koch Enstitüsü’nün bir araştırmasına göre ‘aşağıdakiler’le ‘yukarıdakiler’ arasında sağlıklı yaşama şansı ve hastalık riski konusundaki farkı korkunç boyutta. Almanya’da Yetişkinlerin Sağlık Durumu adlı araştırmada yoksul kadınlar arasında şeker hastalığının giderek yaygınlaştığı, aynı kesime mensup erkeklere göre hastalığa yakalananların oranının üç kat fazla olduğu belirlendi. Yoksul katmanların kadın ve erkekleri zenginlere göre çok sık ve kronik hastalanırken, kadınların hastalık riskleri çok daha yüksek. Hastalık riski doğal olarak erken ölümleri de gündeme getiriyor. Dar gelirlilerde kadınların ömürlerinin 8,4, erkeklerin 10,8 yıl azaldığı belirtilirken, bunun sağlıksız beslenme, kötü çalışma koşulları ve sağlık olanaklarından yeterince yararlanamamaktan kaynaklandığı belirtildi. 65 yaşın üstündeki yoksul ve zengin erkekler arasındaki yaşam süresi farkının 5,3, kadınlar arasındaki farkın ise 3,8 yıl olduğu ortaya çıktı. Kısacası yoksullar erken ölüyor. Sosyal konum, gelir, çalışma koşulları insanın sağlığını da belirler hale geldi. Artık film veya romanlardaki gibi zengin ama  ölümcül hasta veya yoksul ama ‘turp gibi’ olanlara rastlamak neredeyse imkansız. Yoksulluk babadan oğula geçiyor, Pisa Araştırması’nın da gösterdiği gibi ailesi yoksul olanların eğitim şansı, iyi bir meslek sahibi olma şansı da düşük.  Sorun okul ve meslekle sınırlı da değil, yoksul ailelerin çocuklarının şeker, kalp yetersizliği, dolaşım bozukluğu, depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlıklara yakalanma, gereken tedaviyi yaptıramayıp, sağlıklı beslenemedikleri için de erken ölme riskleri de çok yüksek. Uzmanlar kapitalist ülkelerin çoğunda her türlü sağlık olanaklarından yararlanan zenginlerle, hakları gasp edilen yoksullar arasında yaşam süresi bakımından büyük fark olduğuna dikkat çekiyorlar. Zenginlerle yoksullar arasında bu açıdan en büyük fark 10 yılla ABD’de. Bunun nedeni ABD’deki olmayan sağlık sigortası sistemi ve beslenme alışkanlıkları olarak gösteriliyor.  Rusya’da da sosyalist sistemin çöküşü sonrası erkeklerin yaşama süresi ortalama beş yıl azalmış ama daha sonra aradaki farkın telafi edildiği ileri sürülmüştü.