Köln’de gazetelerde grev

gazeteGazete çalışanlarıyla ilgili TİS görüşmelerine bağlı olarak Köln’de uzun yıllardan beri ilk kez basımevi çalışanları, gazeteciler ve gazete dağıtıcıları ortak greve çıktılar. Grev sırasında yapılan mitingde Köln’deki Kölner Stadtanzeiger, Kölner Rundschau ve Express gazetelerini çıkaran M. DuMont Schauberg ve Heinen basımevlerinin muhabirleri kadrolu eleman olmaktan çıkarma planı protesto edildi. Ver.di sendikası adına sendika sekreteri Stephan Otten tarafından yapılan konuşmada kadrosuzlaştırma planı mahkum edilip gazete redaktörleri ve muhabirlerin maaşlarına yüzde 5.5 ücret artışı talep edilirken, dağıtıcıların da 8.5 Euro’luk yasal asgari ücret kapsamına alınmaları istendi. Grev nedeniyle üç gazete de gecikmeli olarak ve bazı boş sayfalarla yayınlandı. Sendika, ortak mücadelenin süreceğini bildirdi.

Bilindiği gibi iki basımevinin masrafları azaltmak adına kadrolu elemanlarını, kendi kurduğu bir taşeron firmaya devretme planı büyük tepkilere neden olmuş ve işyeri işçi temsilcilikleri plana onay vermeyeceklerini bildirmişlerdi. Gazete dağıtıcılarının 2015 yılından itibaren geçerli olacak yasal asgari ücret uygulaması kapsamı dışında bırakılması da bir meslek grubunun ayrımcılığa tabi tutulması olarak mahkum edilmişti.