Opsiyonlu çifte vatandaşlık tartışması sürüyor

Alman Vatandaşlık Yasası’nda yapılan Opsiyon Modeli düzenlemesinin AB ve Anayasa Hukuku’na aykırı sonuçlar doğurabileceği ileri sürüldü.

Potsdam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Andreas Zimmermann, FAIR international – federation against injustice and racism e.V. (FAIR) derneği için hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda, tasarının AB ve Anayasa Hukuku’nu ihlal edebileceği ifade edildi.

Zimmermann, raporunda, planlanan yeni düzenleme sonucunda birçok kişinin Alman vatandaşlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade ederek,  “Federal Hükümet’in tasarısı münferit durumlarda çelişkilere sebebiyet verecek ve eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğuracaktır” dedi. Genç yaşlarında nerede yetişeceklerine veya anne babalarının hangi ülke vatandaşlığa sahip olacağına dair kendilerinin herhangi bir seçme imkanı bulunmadığı hâlde, öngörülen uygulamadan etkilenecek olan kişilerin ya imtiyazlı muamele göreceğini ya da mağdur edileceğini vurgulayan Zimmermann’a, “Eşitlikten uzak böyle bir muamelenin gerekçelendirilmesi imkansızdır” dedi.

Rapora göre, bu yasa taslağı AB Hukuku açısından da sağlam temellere oturmamakta. Çünkü Alman vatandaşlığının kaybedilmesi, Avrupa Birliği vatandaşlığının kaybedilmesini de beraberinde getirecek. Bu ise AB yurttaşlarının serbest dolaşım haklarının ciddi bir şekilde kısıtlanması anlamına gelmekte. Bir çocuğun Almanya’da değil de AB dışı bir ülkede yetişmiş olmasından dolayı AB yurttaşlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması sözkonusu.

FAIR Genel Müdürü Bekir Altaş ise, “Federal Hükümet, Almanya’da doğanlara, ancak belli şartlar altında Alman olduklarını bir kez daha net bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu ise, bir hüsnükabul kültürü geliştirmeye yönelik yapılan tüm çabaları boşa çıkarmaktadır ve dünyada örneği olmayan bir davranıştır” dedi. (YH)