Göçmenlere eşit haklar verilmeli

Almanya’da yaşayan 6 milyon göçmen, Alman vatandaşı olmadığı için, hukuksal anlamda resmen eşit haklardan mahrum durumda. Çalışma yaşamından seçme-seçilme gibi siyasi haklara kadar temel hakları kısıtlanmış olarak yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca göçmenin bu durumu, hükümet ve resmi makamları fazla rahatsız etmiyor.

Ancak, yapılan bir araştırma, Alman halkının Alman hükümeti gibi düşünmediğini ortaya koydu.

Bielefeld Üniversitesi tarafından 2 bin Alman vatandaşına sorularak hazırlanan araştırmaya göre, halkın önemli bir bölümü göçmenlere eşit hakların verilmesini istiyor. Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların üçte biri, ülkeye gelen yabancıların aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyor. Ancak buna rağmen, aynı kişiler yabancıların ‘ilk aşamada daha azıyla yetinmesini’ istiyor. Araştırma sonuçlarına göre, Almanlar yabancılara karşı toleranslı olduklarını düşünürken, topluma entegrasyonları için sorumluluk alma görevinin de sadece yabancılara ait olduğunda ısrar ediyorlar.

BEŞTE BİRİ ÖNYARGILI

Diğer taraftan araştırmaya göre, halk arasında göçmelerle ilgili önyargılar hala önemli yer tutuyor. Araştırmaya katılanların beşte birinden fazlası Romanlar, sığınmacılar ve Müslümanlara karşı ya önyargılı ya da bu toplumlarla birlikte yaşamayı reddediyor.

Antisemitist ve ırkçı yaklaşımlar da araştırmada dikkat çeken diğer noktalar oldu. Her 10 Almandan biri, halklar arasında ‘doğal bir hiyerarşi’ olduğu görüşünü paylaşıyor. Böyle düşünen Almanlar özellikle Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan soykırımdan çıkar elde ettiklerini savunuyor.

GÖÇMENLERE KARŞI OLANLAR EMEKÇİLERE DE KARŞI

Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 8’i ise, Almanya’da işsizliğin artması durumunda göçmenlerin ülkelerine dönmelerinden yana görüş bildiriyor. Açık bir şekilde ırkçı ve yabancı düşmanı eğilimi temsil eden bu kesimlerin genel olarak toplum içerisinde sayısı az olmakla birlikte, varlığını sürdürdüğü görülüyor. Ancak aynı araştırma, göçmenlere karşı olan bu ırkçı ve milliyetçi eğilimdekilerin aynı zamanda evsizler ve işsizlere karşı da olumsuz düşünceye sahip olduğunu gösteriyor. Bu da ırkçı düşünceye sahip olanların, yoksullara da karşı olduğu konusundaki görüşü güçlendiriyor.

TOLERANSLARINI ABARTIYORLAR

Bielefeld Üniversitesi’nin Mercator Vakfı’na yaptırdığı araştırmaya yönelik konuşan vakfın müdürü Winfried Kneip, Almanların yüzde 80’inin kendisini “dünya açık ve hoşgörülü” olarak tanımladığını, dörtte üçünün de yabancılara açık olduğunu söylediğini ifade etti.

Federal Göç ve Uyum Bakanı Aydan Özoğuz ise yaptığı açıklamada, “Araştırmada beni endişelendiren şey, birçok deneğin uyuma hazır olduğunu ve toleransını aşırı abarttığının görülmesi” dedi. Araştırmaya katılan Almanların, göçmenlere yönelik tolerans, tanıma ve değerlerini kabul etme noktasındaki beyanlarının olumlu olarak görüldüğüne dikkat çeken Özoğuz, göçmenlerin uyumu için sorumluluk alma noktasında ise sorun yaşandığının altını çizdi.

Özoğuz, “Ama mesele entegrasyon için çaba göstermeye gelince, esas sorumluluk daha çok göçmenlere yükleniyor” eleştirisinde bulundu. (YH)