İsviçre’de 3 “Hayır”

Geçtiğimiz Şubat ayında AB ülkelerinden gelen göçmenlerin sınırlandırılması karar verildiği İsviçre’de, bu kez genel olarak göçe bir sınırlama getirilmesi oylandı ve öneri reddedildi.

Ecopop adlı çevre grubu tarafından yürütülen kampanyanın ardından referanduma sunulan öneriye göre, bir yıl içinde ülkeye gelecek göçmen oranın yüzde 0,2 ile (16 bin) sınırlandırılması talep ediliyordu. Geçtiğimiz yıl ülkeye toplam 80 bin kişi göç etmişti.

30 Kasım günü yapılan referandumda, genel olarak göçün sınırlandırılmasını içeren öneri için sandık başına giden seçmenlerin yüzde 74’ü ‘hayır’ oyu verdi. İsviçre’deki sendikalar, siyasi partiler ve işveren örgütleri öneriye karşı oy kullanma çağrısı yapmıştı. İsviçre’de bazı sektörlerde çalışanların üçte birini göçmenler oluşturuyor. Gerici Ecopo inisiyatifi, göçün artması durumunda ülkenin doğal nüfus yapısının bozulacağını ileri sürüyordu.

 

VERGİLERİN ARTIRILMASINA DA HAYIR

Aynı gün yabancı işverenlerden alınan vergilerin artırılması ve Merkez Bankası’ndaki altın rezervlerinin üç kat artırılması önerilerine de ‘hayır’ oyu çıktı. “İsviçre Altınını Kurtarın” adlı inisiyatif tarafından yapılan öneriye göre Merkez Bankası’nın elinde bulunan 1000 ton altın rezervinin üç katına çıkarılması istendi. Sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından gündeme getirilen öneri halkın büyük bir bölümü tarafından reddedildi.

 

YABANCI ZENGİNLERE DAHA FAZLA VERGİ

Sandık başına giden seçmenler yabancı zenginlerden daha fazla vergi alınmasına da karşı çıktı. Basında yer alan haberlere göre, İsviçre’de bulunan 5 bin 700 milyoner özel ayrıcalıklardan yararlanarak vergiden muaf tutuluyor. Sendikalar ve sol partiler tarafından gündeme getirilen öneriye göre, milyonerlerin daha fazla vergi vermesi isteniyordu. Ancak bu öneri de seçmenler yüzde 59’u tarafından reddedildi. (YH)