Eylem Konferansına çağrı

 

Grev hakkından elinizi çekin – tam sendikal eylem özgürlüğü için!
Zaman daralıyor- Federal Hükümetin niyeti ciddi.

Federal Hükümet 11 Aralık’ta TİS Birliği’ne yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının 2015 başında parlamentoya sunulması ve Paskalya bayramından önce yasalaşması bekleniyor.
Bilhassa makinistlerin grevinde de Federal Hükümet’in niyetinin ne olduğu görüldü: istenilen TİS çeşitliliğini azaltmak değil etkili bir şekilde- grevlerde- meşru hedefleri ve talepleri için uğraş vermek isteyen mücadeleci kadroların ya da sendikaların engellenmesi. Yasa, Anayasal bir hak olan koalisyon özgürlüğü (örgütlenme özgürlüğü) ve grev hakkına bir saldırıdır!
Alman Sendikalar Birliği- DGB üyelerinin Kasım 2014 başında kaleme aldığı ve tüm DGB- Sendikalarına üye olanlara ve sendika kurullarına gönderdiği açık mektup’ ta şöyle deniyor:
“Bu tartışmanın konusu DGB sendikacılarının branş ve meslek sendikalarına bakış açısı, iyi ya da kötü bulup bulmadığı, -tarihsel açıdan bakıldığında- meslek sendikalarının birlik sendikasıyla kıyaslandığında bir gerileme teşkil edip etmediği değil. Emekçilerin ve meslek gruplarının çıkarları DGB sendikalarının içerisinde ve kendi aralarında da sürekli sorunlara ve rekabete yol açıyor.
Alman Demiryolları/ EVG/ Federal Hükümet ve GDL arasında yaşanan sorun, bir tarafta sermayenin ve devletin çıkarları, diğer tarafta ise işçi ve emekçilerin çıkarları olmak üzere temel toplumsal bir çatışmadır. Ve asıl mesele koalisyon özgürlüğü ve grev hakkına yapılan bu saldırıyı hep birlikte geri püskürtmeyi başarıp başaramayacağımızdır”.
(Bkz.: http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2014/11/streikrecht_haendeweg.pdf)
Bu tartışmaların beraberinde, “genel kamu hizmetlerinin güvence altına alınması” (“Sicherung der Daseinsvorsorge”) ve zorunlu uzlaşmalar üzerine sürdürülen tartışmalar egemenlerin TİS- Birliği Yasası ile yetinmeyeceklerini gösteriyor. Bu yasa daha çok, koalisyon özgürlüğü ve grev hakkı üzerinde devam edecek kısıtlamalara açılan kapı olarak anlaşılmalıdır.

TEPKİMİZİ ALANLARA TAŞIYALIM!
Bundan dolayı bu yasa tasarısını durdurmayı başarmak büyük bir önem taşıyor. Sendika kurumları ve şahıslar tarafından yapılmış bir yığın açıklama var. Ancak şimdi asıl önemli olan tepkinin etki yaratacak şekilde sokaklara taşınmasıdır. Bizler, ağırlıklı olarak bu yasa tasarısına karşı Mart ayında merkezi bir yürüyüşün yapılmasını mantıklı olmakla birlikte mümkünde olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda aktif mücadele eden herkesi fikir alışverişinde bulunmak üzere 24 Ocak’ta Kassel’de gerçekleştireceğimiz Konferansa davet ediyoruz. Konferansta, önümüze merkezi bir yürüyüş mü yoksa daha farklı eylem biçimleri mi koyacağımızı netleştirmek istiyoruz. Konferansın gerçekleştirileceği adres yakın zamanda Labornet sitesi vs üzerinden bildirilecek.

“Grev hakkından elinizi çekin” Platformu – Tam sendikal eylem özgürlüğü için!
Daha geniş bilgi için: www.streikrecht-verteidigen.org