Cinsler arasında emeklilik maaşı farkı yüzde 60

Almanya’da kadınla erkek arasındaki eşitsizlik eskisine göre azalmış olsa da devam ediyor. Aynı işi yapan kadınla erkek arasında ayın sonunda ele geçen maaş arasındaki fark yüzde 24 civarında iken emeklilik maaşlarında bu fark çok daha yüksek. Alman Sendikalar Birliği (DGB) konuyla ilgili yaptığı açıklamada kadınları tam gün, yüksek ücretli işlerde çalışmaya ve çocuk ve diğer aile fertlerinin bakımını partnerleriyle paylaşmaya çağırdı. DGB’nin açıklaması özetle şöyle:

 

İNSANCA YAŞAM İÇİN YETERLİ GELİR!

Emeklilik maaşı çalışma hayatının yansımasıdır ve yaşlılıkta insanca yaşamayı sağlamak zorundadır. Ancak Federal Aile Bakanlığı’nın verileri çoğu kadının emeklilik maaşının çok yetersiz olduğunu ortaya koymakta.

Kısaca cinsler arasında emeklilik uçurumuna bakacak olursak; Federal Aile Yaşlılar kadınlar ve Gençler Bakanlığı’nın verilerine göre erkeklerin ve kadınların emeklilik maaşları arasında derin bir uçurum var. Uçurum derinleştikçe alınan emeklilik maaşı da o kadar azalıyor.

 

EMEKLİLİKTE CİNSLER ARASINDA FARK DERİNLEŞİYOR

2007 yılında erkeklerle kadınlar arasındaki emeklilik maaşı farkı oransal olarak yüzde 60 idi. Erkeklerin ortalama emeklilik maaşı 1565 Euro, kadınlarınki ise 645 Euro olarak belirlendi.

Doğu eyaletlerinde emeklilik uçurumu yüzde 37, batı eyaletlerinde ise yüzde 63 oldu. Emekli maaşı alanların yaşları azaldıkça maaşları da azaldı. Çocuklu emekliler arasında cinsler arası emeklilik  uçurumu çocuksuz emekliler arasındakinden daha derindi ve batı eyaletlerinde bu durum net bir şekilde görülmekteydi.

Kadınların emeklilik maaşlarının düşük olmasının nedenleri

Emeklilik maaşının yüksekliği kaç yıl çalışıldığına bağlıdır. Kadınlar doğum, çocuk ve diğer aile fertlerinin bakımı için işlerine ara verdiklerinden maaşları da azalmaktadır. Çocuk bakım yıllarının emekliliğe dahil edilmesiyle uçurum biraz küçültülse de telafi edilmemektedir.

Emeklilik maaşının yüksekliği haftalık çalışma süresine bağlıdır. Kadınlar çoğunlukla part time veya mini işlerde çalıştıklarından emeklilik maaşları da düşük olmaktadır.

 

DÜŞÜK ÜCRETLİ İŞLER EMEKLİLİKTE YOKSULLAŞTIRIYOR

Emeklilik maaşının yüksekliği çalışılırken alınan saat ücreti veya maaşa bağlıdır. Kadınlar genellikle düşük ücretli veya klasik kadın mesleği denen işlerde (berberlik, doktor-avukat yardımcılığı, temizlik, vb.)  çalıştıklarından emeklilikte ellerine geçen maaş da az olmaktadır.

Tüm kadınları olabildiğince tam gün çalışmaya, düşük ücretli işlere mahkum edilmeye karşı mücadele etmeye ve çocuk ve diğer aile fertlerinin bakımını partnerinizle paylaşmaya çağırıyoruz.