DİDF’te görev dağılımı yapıldı, yeni hedefler belirlendi

27-28 Şubat’ta Köln’de toplanan DİDF yeni Yönetim Kurulu görev dağıtımı yaptı, önümüzdeki dönemin çalışmalarını karar altına aldı. Zeynep Sefariye Ekşi yeniden genel başkanlığa getirilirken 7 kişilik Yürütme Kurulu seçildi.

22-24 Ocak’ta Köln’de toplanan 19. DİDF Genel Kongresi’nde seçilen yeni Yönetim Kurulu 27-28 Şubat 2016’de Köln’de biraraya gelerek görev dağılımı yaptı ve önümüzdeki dönem için bir dizi kararlar aldı. Zeynep Sefariye Ekşi yeniden genel başkanlığa getirilirken 7 kişilik Yürütme Kurulu seçildi. Ayrıca işçi-sendika, kamuoyu çalışması ve kültür sanat komisyonları oluşturuldu.

Almanya’daki politik gündem ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, mülteciler, artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, Alman Hükümeti’nin AKP ve Erdoğan’a verdiği destek, yaklaşan Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri gibi birçok konu ele alınarak, bu konularda yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Genel Başkan Ekşi yaptığı konuşmada, Almanya ve Avrupa’da mülteciler vesile edilerek ırkçı yabancı düşmanı hareketlerin güç toplamaya çalıştığını belirterek, mültecilere yönelik insan hakları ihlalleri ve ırkçı-ayrımcı uygulamalarla, savaş-silahlanma politikaları ve ekonomik-sosyal sorunların birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Ekşi devamla, “Almanya bölgesel çıkarları için Türkiye üzerinden bölgede askeri yığınağını artırmaya devam ediyor. Gelen sığınmacılar üzerinden ırkçı propaganda yapan AfD’ye karşı en geniş kesimleri içine alacak yerel birliklerin, inisiyatiflerin oluşturulması, Türkiye kökenli göçmenlerin de bu inisiyatiflerde yer alması için çaba harcanmamız gerekiyor. Bu çerçevede yerel birliklerde yer alınmalı, sadece sol güçlerin değil, geniş emekçi kesimlerin antifaşist birliğini öne çıkarmalıyız” dedi.

 

7 MART’TA HER YERDE UYARI NÖBETİ

Toplantıda Türkiye’de basına, akademisyenlere, Kürt halkına, emekçilere yönelik devlet tarafından sürdürülen saldırılar ve bunlara karşı neler yapılacağı da tartışıldı. Bu çerçevede sonbahara kadar bir dizi etkinlik yapılması kararlaştırıldı. İlk olarak Türkiye-AB Zirvesi’nin yapılacağı 7 Mart Pazartesi günü, federasyona bağlı derneklerin bulunduğu bütün bölgelerde Almanya ve AB’nin AKP Hükümeti’ne verdiği desteği teşhir etmek ve Türkiye’deki gelişmelere dikkat çekmek üzere uyarı nöbetleri yapılacak.

Yaz öncesinde bölgelerde Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili olarak Alman kamuoyunu bilgilendirmek üzere toplantılar yapılacak. Sonbaharda ise Berlin’de 2. Türkiye-Ortadoğu Konferansı gerçekleştirilecek.

 

TTIP VE SAVAŞA KARŞI MÜCADELE

DİDF Yönetim Kurulu, 23 Nisan’da Hannover’de de TTIP’e karşı, ekim ayının başında Berlin’de yapılacak savaşa karşı eyleme güçlü katılım kararı aldı.

Toplantıda ayrıca, Almanya’ya gelen sığınmacıların durumu hakkında genel kongrede alınan karar doğrultusunda bir talepler listesi hazırlandı ve sonuçlandı. Kısa bir süre içinde sığınmacılar konusundaki talepler ve öneriler kamuoyuna yazılı olarak açıklanacak. (YH)