Hartz IV yardımlarına cezai yaptırımlar arttı

Hartz IV yardımı alanlara uygulanan cezai yaptırımlar, binlerce insanı asgari geçim sınırının altında yaşamak zorunda bırakıyor.

Ayda 404 Euro ile geçinmek kolay değil. Jobcenter’in yaptırımlarından dolayı bazı Hartz IV yardımı alanların eline ayda bu temel gereksinim oranından daha da az bir miktar geçiyor. Bild gazetesinin, Bundesagentur für Arbeit- BA’nın verilerine dayandırarak verdiği habere göre 2016’nın ilk yarısında otalama 7 bin 126 kişiye resmi olan asgari geçim sınırının altında ödeme yapıldı. Bu, ayda 6 bin 617 kişinin cezai yaptırıma maruz kaldığı 2015 yılına oranla yüzde 7,7’lik bir artış anlamına geliyor.

AFP’nin verilerine göre toplam 45 bin 267 kişi hüküm ve talimatlara uymamalarından dolayı iki ya da daha fazla yaptırıma uğramış. Bunların arasında 27 bin 56 kişinin iki kez, 10 bin 824 kişinin üç kez, 4 bin183 kişinin dört kez ve bin 204 kişinin ise beş ve daha fazla olmak üzere aldığı yardım zorlayıcı tedbir veya yaptırım adı altında kesilmiş.

YAPTIRIMLAR MEMURLARIN İNİSİYATİFİNE BIRAKILMIŞ

Genel olarak yardım alanların yerine getirmesi gereken yükümlülüğün ilk ihlalinde temel gereksinim oranının yüzde 30’u üç aylık bir süre için kesiliyor. Böylece yalnız yaşayan ve ilk kez yaptırıma uğrayanlar ayda 282 Euro ile geçinmek zorunda bırakılıyor. Bir yıl içerisinde gerçekleşen ikinci ihlalde ödenen miktar 161 Euro’ya düşüyor ve üçüncü ihlalde ise kira yardımı da dahil olmak üzere yardım tamamen kesiliyor. Yardım alanlar için Jobcenter’in belirlediği topluma yeniden kazandırma (Wiedereingliderung) kursuna katılma zorunluluğu bulunuyor. Verilen randevulara gitmeme ise yüzde 10’luk bir yardım kesintisi ile cezalandırılabiliyor. Cezai yaptırımlar Jobcenter çalışanlarının inisiyatifine bağlı olarak gerçekleşiyor.

ANAYASA MAHKEMESİ ES GEÇİYOR, YAPTIRIMDIŞI PLATFORMLAR UĞRAŞIYOR

Alman Anayasa Mahkemesi cezai yaptırımların anayasaya aykırı olup olmadığına dair örnek teşkil edecek olan son davayı 2 Haziran 2016’da idari hataları gerekçe göstererek bir alt mahkemeye geri gönderdi ve yine karara bağlamadı. Ancak eski Jobcenter çalışanı ve şimdi Hamburg Parlamento üyesi olan Inge Hanneman’ın da içinde yer aldığı “sanktionsfrei.de” (yaptırım dışı) platformu kurumlar tarafından sistematik cezalandırma yönteminin kaldırılması için mücadele ediyorlar. Çünkü kesilen cezaların asıl nedeni Hartz IV alanların şu veya bu bürokratik engele takılmalarıyla ilgili. Jobcenter tarafından cezai yaptırımlara uğrayanlar haklarını hukuki yollardan aramak üzere bu platforma başvurup yardım alabilirler. Şimdilik yasal olarak hakkını arayan mağdurların sayısı az. Ancak, bölgeden bölgeye değişiklikler olsa da açılan davaların dörtte üçü Hartz IV yardımı alanların lehine sonuçlanıyor. (YH)