Uyumun zirvesi var kendisi yok

Bild: bundesregierung.de

İlki Temmuz 2006’da yapılan Uyum Zirvesi’nin 9.’su da geride kaldı. 9 yıldır aralıksız Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında yapılan uyum zirvelerinde göçmenlerin çoğunluk toplumuna uyumu konusunda fazla ilerleme sağlanamadı. Son yıllarda göçmenlerin sorunları çoğunlukla sığınmacılar ekseninde ele alınmaya başlandı.

9. Uyum Zirvesi, Kasım ayının ikinci haftasında Başbakan Angela Merkel’in ev sahipliğinde yine Berlin’de yapıldı. İlki Temmuz 2006 yılında yapılan Uyum Zirvesi’ne hükümet, eyaletler ve göçmen örgütlerinden temsilciler katılıyor. Her zirvede bir konu ağırlıklı olarak ele alınırken, bu yıl göçmenlerin fahri görevlerde aldıkları sorumluluklar ele alındı.

Bu çerçevede göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Berlin’in Wedding semtine giden Merkel, bu kapsamda gönüllü itfaiyeci olmak isteyen gençlerin yer aldığı bir tatbikata katıldı. Tatbikata katılan gençlerin çoğunluğunun göçmen olması, Merkel ve yanındakileri memnun etti.

Aynı gün Passauer Neue Presse gazetesinde yer alan bir araştırmaya göre, göçmenler arasında fahri görevler üstlenenlerin oranı yıldan yıla artıyor. Son yıllarda sığınmacılarla ilgili konularda da çok sayıda göçmen yardım işlerine koşarak, karşılıksız sorumluluk üstlendi.

Araştırmaya göre göçmenlerin yüzde 31’i dernekler, yardım kuruluşları, itfaiye gibi pek çok alanda gönüllü sorumluluk üstleniyor. Bu oran Alman vatandaşı olan göçmenler arasında yüzde 43,2 olarak tespit edildi.

Bu yıl “Katılmak” (Teilhaben) sloganıyla düzenlenen zirvede konuşan Merkel, 9 yıldır Uyum Zirvesi yapılmasına rağmen halen yapılacak çok şey bulunduğunun bilincinde olduklarını söyleyerek, “Hatalarımızdan öğreniyoruz” dedi. Merkel, uyum için Almanca öğrenmenin kilit öneme sahip olduğunu belirterek bunun yanı sıra Alman toplumunun değerlerine ve anayasal düzene uymanın önemli olduğunu söyledi.

Zirvede bu yıl da göçmenler için meslek eğitimin önemi üzerine mesajlar verildi. Ancak bu konuda yine somut bir öneri yapılmayıp genel bir temenni olarak kaldı.

MESAFE KAT EDİLMEDİ

Neredeyse 9 yıldır her zirvede tekrarlanan bu kalıp sözlerde bu yıl da fazla bir değişim gözlenmedi.

Uyuma somut katkı sunmak yerine göçmenlere yönelik pek çok yaptırım kararı alınan uyum zirvelerinde, vatandaşlığa geçişleri kolaylaştırma yerine yeni engeller getirilmiş ve Alman vatandaşı olmak isteyenlere bir de Vatandaşlık Testi dayatılmıştı. Evlilik yoluyla Almanya’ya gelmek isteyenler de bulundukları ülkelerde testlere tabi tutulmaya başlanmış ve böylece pek çok mağduriyete neden olunmuştu.

Son bir kaç yıldır Uyum Zirvesi sığınmacılarla ilgili tartışmalarla sınırlandırılarak ki bu konu da sığınmacıların sorunlarından ziyade rakamlara ve ‚topluma uyun‘ sözcüğüne indirgenerek yapılıyor. Yıllardır ülkede yaşayan göçmenlerin sorunları hak ettiği gibi ele alınıp değerlendirilmiyor çözümü için gerekli adımlar atılmayarak sürdürülüyor. Yani uyum yerine var olanın kendi halinde devam etmesiyle yetiniliyor ya da adeta seyirci kalınıyor.

Bu yıl da farklı olmadı. Zirve, sığınmacıların topluma nasıl entegre edileceği konusuyla yetinilerek ki o da gerektiği gibi ele alınamayarak başladı.

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan göçmenlerin karşı karşıya olduğu ayrımcılık ve diğer sorunların giderilmesi iddiasıyla başlayan bu zirve de gelinen aşamada hedeflenenden uzaklaşarak, görmezden gelinerek ya da üstünden atlanarak sürdürüldü. (YH)


Özel yasalar değil eşit haklar

Zirve dolayısıyla bir açıklama yapan Sol Parti federal Parlamento Grubu Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dağdelen, çifte vatandaşlık hakkı, sınırdışıların kolaylaştırılması, vatandaşlığa geçişlerin ve aile birleşiminin zorlaştırılması gibi uygulamalarla göçmenlerin haklarını sınırlayan Federal Hükümet’in bunların yerine eşit hakları tanıması gerektiğini söyledi.

Göçmenlerin uyum sağlamak istemediği” gibi söylemin sıkça kullanıldığına dikkat çeken Dağdelen, eşit hakların verildiği, sosyal koşulların iyileştirildiği, ücretlerin artırıldığı bir ülkede göçmenlerin uyumunun da daha kolay olabileceğini söyledi.

Dağdelen bu nedenle eğitim, sosyal konut gibi alanlara daha fazla bütçe ayrılması gerektiğine dikkat çekti. (YH)


Göçmenlerin birinci tercih SPD

Alman Uyum ve Göç Vakfı Bilirkişi Heyeti (SVR) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’da yaşayan göçmenlerin siyasi partilere yönelik birinci tercihi SPD. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı seçimlerde SPD’yi tercih ederken, yüzde 27,6’sı göçmen karşıtı söylemine rağmen CDU’ya oy veriyor. Göçmenler konusunda her iki partiden daha ileri programlara sahip olan Sol Parti yüzde 11, Yeşiller ise yüzde 13 oy alıyor. (YH)