Berlin’de 100. Yılında Ekim Devrimi paneli

DİDF Berlin tarafından düzenlenen Ekim Devriminin 100 Yılı paneli OMAYRA kültür merkezinde gerçekleşti. Türkiye’den Gazeteci-Yazar Mustafa Yalçıner ve DİDF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avgan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Emek Partisi tarafından hazırlanan bir sinevizyon da gösterildi.

Yalçıner konuşmasında Ekim Devrimini ortaya çıkartan koşulları parti, iktidar organları, hakim sınıfların hem kendileri arasındaki ilişkiler hem de işçi sınıfı ve diğer ezilenlerle ilişkileri bakımından değerlendirdi. Son yıllarda dünyanın bazı yerlerinde meydana gelen toplumsal hareketleri proletarya devrimi kriterleriyle değerlendirdiği konuşmasında Yalçıner, dünya ölçeğinde kapitalizmin mezar kazıcısı olarak proletaryanın hem nicelik hem de nitelik bakımından büyüdüğüne işaret ederek proleter devrim olanaklarının arttığına dikkat çekti. Hüseyin Avgan ise konuşmasında Almanya’da bir bir elimizden alınan sosyal haklarla Ekim Devrimi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Panel bazı izleyicilerin soruları ve bu sorulara verilen cevaplarla sona erdi. (YH)