Milyonlarca emekçi birkaç işte çalışıyor

İşlerin düşük ücretli olması, tam gün iş bulamama milyonlarca emekçiyi birden fazla işte çalışmaya zorluyor. BA’nın açıklamasına göre 2017 ortasında 3,3 milyon emekçi birden fazla işte çalışmaktaydı. Hamburg Belediye Başkanı Tschentscher, asgari saat ücretinin 12 Euro olmasını talep etti. Sol Parti Hamburg Senatosu Üyesi Deniz Çelik, “Gerçekten böyle bir niyetleri varsa hemen adım atsınlar” dedi.

Almanya’da birden fazla işte çalışanların sayısı artmaya devam ediyor. Sol Parti Federal Milletvekili Sabine Zimmermann’ın hükümete yönelttiği bir küçük soru önergesine verilen yanıtta 2016 yılında 3,13 milyon işçinin birden fazla işte çalıştığı belirtilirken bu sayının 2017 yılında 200 bin artarak 3,3 milyona çıktığı belirtildi.

Hükümet adına soru önergesine yanıtı hazırlayan Federal İş Ajansı’nın (BA) verdiği bilgiye göre bunların arasında 2,75 milyon emekçi sosyal sigortalı bir işte çalışmalarına karşın en azından bir ek işte daha çalışıyorlardı.

EN FAZLA KADINLAR EK İŞTE ÇALIŞIYOR

Batı Almanya’da mini işlerin ek iş olarak Doğu Almanya’dan daha yaygın olduğunu belirtilen BA raporunda, özellikle kadınların, göçmenlerin ve gençlerin asıl işlerinin yanı sıra düşük ücretli bir ek işte daha çalışmak zorunda kaldıkları bildiriliyor.

Birçok kez de kısmi iş ve ek olarak düşük ücretli işin işçiler için gündeme geldiğini belirten BA, “Bunun çok farklı nedenleri var. Bazen tam gün işi bulamama, bazen ailesel nedenlerden ötürü tam gün işte çalışamama veya başka sorumluluklar neden olarak gösterilebiliyor” görüşünü savunuyor.

“Ayrıca eşit saatte birden fazla işte çalışılması maddi açıdan avantajlı olabiliyor” denilen BA raporunda, “Aynı zamanda ek bir iş sahibi olan biri asıl işinde sosyal sigortalı olarak çalışıyorsa bu işinde elde ettiği ücret ortalamanın altında” denildi. Bu durumun özellikle kadınlar için geçerli olduğu belirtildi.

GÖNÜLLÜ DEĞİL, ZORUNLULUKTAN!

Hükümetin verdiği yanıtı değerlendirene Sol Parti Meclis Grubu, İş Piyasası Sözcüsü Sabine Zimmerman, “Birçok insan için tek bir işten aldığı ücret yaşamlarını idame ettirmeye yetmiyor” dedi. Ek işte çalışanların ezici çoğunluğunun maddi zorunluluktan dolayı birden fazla işte çalıştığını söyleyen Zimmermann, “Burada gönüllü bir adımdan söz etmek mümkün değil” dedi.

“ASGARİ SAAT ÜCRETİ 12 EURO OLMALI”

Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, Almanya’da yasal asgari ücretin ciddi bir düzeyde yükselmesi gerektiğini söyledi. RND’ye bir demeç veren Tschentscher, “Yaşlılık döneminde emekli maaşıyla geçinebilmek için asgari ücret 12 Euro olmalı” dedi.

“İnsanları bütün bir ömürleri boyunca çalıştırıp sonra yaşlandıklarında belediyeye git denilemez” diye konuşan Tschentscher, “Kim tam gün çalışıp 8,84 saat ücreti alıyorsa bugün çocuk yetiştirmeye yeterli parası olmayacağı gibi yaşlılık döneminde devlet yardımı almaksızın geçimini sağlayamayacaktır” dedi.

“Hamburg’da ilk adımı atacağız” diyen Tschentscher, “Kamuya ait olan bütün işletmelerde asgari saat ücretinin 12 Euro’ya çıkmasını sağlayacak toplu sözleşmeleri sendikalarla imzalayacağız” dedi. Tschentscher, asgari ücretin adım adım yükseltilmesini hedefliyor.

Federal Parlamento’da bulunan partilerden Sol Parti uzun süredir yasal asgari ücretin 12 Euro’ya çıkmasını talep ediyor. Yeşiller Partisi ise asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söylüyorlar fakat somut bir rakam açıklamamaktan kaçınıyorlar. Parlamentodaki diğer partiler ise asgari ücretin yükseltilmesine yanaşmıyorlar.

“İYİ BİR ADIM OLUR”

Sol Parti Hamburg Senatosu Üyesi Deniz Çelik, gazetemize yaptığı açıklamada, “SPD’nin gerçekten böyle bir niyeti varsa hiç durmasınlar, hemen adım atsınlar” dedi.

Tschentscher’den önce Hamburg’un Belediye Başkanı Olaf Scholz’un da 12 Euro asgari ücret artışı talep ettiğini hatırlatan Çelik, “SPD yıllardır hükümette olmasına karşın koalisyon müzakerelerinde asgari ücretin yükseltilmesini gündeme bile almadı” dedi.

“SPD, Hamburg’daki kamu çalışanları için 12 Euro’yu karar altına alması iyi” diye açıklamasını sürdüren Çelik, “Ama Hamburg’un bir yasal Eyalet Asgari Ücretine ihtiyacı var ve sadece asgari ücret sözleşmesine değil. Her yerde asgari ücretin geçerli olması yine yılları alacak” dedi. Ayrıca sözleşmelerle belirlenmiş bir asgari ücretin kamunun verdiği işlerde de geçerli olmayacağını söyleyen Çelik, “Senato olanaklarını değerlendirme ve özel sektöre asgari ücret konusunda bir sinyal verme fırsatını kaçırıyor” dedi. (YH Köln-Hamburg)


 1 EURO’DAN İTİBAREN…

Sol Parti’nin küçük soru önergesine verilen yanıt değişik gazetelerde “Birden fazla işte çalışma eğilimi yıllardır artarak devam ediyor” şeklinde verildi. Fakat bu milyonlarca işçi ve emekçi açısından bir “eğilim” değil ne yazık ki bir zorunluluk! Son 15 yıldan bu yana hızla artan bu zorunluluğun nedenlerinin başında Hartz yasalarının yürürlüğe girmesi gösterilmeli. Bilindiği gibi bu yasalar sayesinde işsiz kalan emekçiler belli bir süreden sonra (genelde 12 ay sonra) her türlü işi kabul etmeye zorlanıyorlar. Farklı nedenlerden dolayı verilen işi kabul etmeyenlerin aldıkları yardım ise aşamalarla tamamen kesilebiliyor.

Bu da geniş emekçi yığınların üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu gibi düşük ücretli ve güvencesiz işlerin artmasına da neden oldu.

Diğer yandan 2003’de Hartz yasaları yürürlüğe girerken aynı zamanda ek işlerde çalışmakta yasal olarak kolaylaştırılmış, vergilendirme ve sosyal kesintiler düşürülmüştü. Böylece düşük ücretli işte çalışmaya zorlananlar paralı yetmediği zaman ek bir işte çalışabilecekler ve devlete yük olmayacaklardı!

Fakat yasa yürürlüğe girerken sürdürülen tartışmalarda neredeyse tüm partilerin önde gelenleri, “Performansın karşılığı olmalı” (“Leistung muss sich wieder lohnen”) veya kısaca “çalışmaya değmeli” diye çevrilebilecek “Arbeit mus sich wieder lohnen” gibi sloganlar altında sanki işçileri düşünüyorlarmış gibi bir hava yaratmayı ihmal etmediler. Ama ücretin vergilendirilmemesi veya düşük vergilendirilmesi, sosyal aidatların kesilmemesi veya düşük düzeyde kesilmesi işçilerin değil sadece sermayenin yararına. İşçinin bundan hiçbir kazanımı yok!

Bu nedenle düşük ücretli ve güvencesiz işlere karşı uzun süredir gündemde olan “1 Euro’dan itibaren tüm ücretler vergiye tabi tutulmalı ve iş sosyal sigortalı olmalı” talebi öne çıkarmakta fayda var.

Diğer yanda tam gün çalışmaya rağmen yoksulluk içinde yaşamamak ve yaşlılık döneminde yoksulluk çekmemek için yasal asgari ücretin hemen 12 Euro’ya çıkartılması için mücadeleyi güçlendirmek gerekiyor. (YH Köln-Hamburg)