Kolektif çabayla başardık

Hamburg Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda (HAW) yapılan AstA seçimlerine Studium Zukunft (‚Geleceğin Öğrenimi‘) listesi ile giren ve seçimlerde en fazla oyu alarak AStA başkanı olan Emre Öğüt gazetemizin sorularını yanıtladı.

17 Mayıs 2018’de Hamburg Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (HAW) Öğrenci Parlamentosu (StuPa) seni ve ekibini Genel Öğrenci Konseyi’ne (AstA) seçti, AstA başkanı oldun. Bu süreç nasıl yaşandı kısaca bilgi verebilir misin?

Arkadaşlarla Öğrenci Parlamentosu‘na aday olmak için Studium Zukunft grubunu kurduk. Düşüncelerimizi ve BaföG (öğrenci bursu), öğrenci yurdu vb. taleplerimizi bir bildiride toplayarak seçim kampanyasını başlattık. Bu bizi StuPa içinde en güçlü ikinci grup olmaya götürdü. Hala birçok yerde yapıştırılmış olan ‚Studium Zukunft’u seç‘ çıkartmasını bildirimizle beraber dağıtmamızın da seçilmemize katkı sunduğunu düşünüyorum. Buradan da okulumuzda öğrencilerin can alıcı sorunu olan ikinci sınav dönemi kampanyası ortaya çıktı.

Başarılı bir kampanya sürdürdük

Okurlarımız için ikinci bir sınav döneminin öğrenciler açısından neden önemli olduğunu anlatabilir misin? Bir sınav döneminin bile yaşanan stres açısından yeterli olduğu düşünülebilir.

Bizim okulda tüm sınavlar, öğrenim döneminin bitmesinden sonraki iki hafta içinde yapılıyor. Tüm branşların sadece bir sınav günü var. Sınava girmemek, başarısız olmak, hastalık gibi nedenlerle geçemeyenler ancak yarım yıl sonra sınavı tekrar edebiliyorlar. Halbuki Hamburg Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlarımızdan onlarda ikinci bir sınav gününün olduğunu öğrendik. Öyle ki öğrenciler ilk sınavda başarısız olmalarından bağımsız bu iki sınav tarihi arasında tercih yapabiliyorlar.

Kampanya nasıl yürütüldü, şimdi ne durumdasınız?

Bir imza kampanyasıyla başladık, sonunda binin üzerinde imza toplandı. Böylesi bir desteği ummuyorduk, beraberce elde ettiğimiz sonuç beni gururlandırıyor. Kampanya sayesinde öğrenciler, üniversite personeli ve profesörlerle ilişki kurarak ne istediğimizi anlatma olanağına sahip olduk. Paralel olarak hedefimizi hukuki açıdan nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve bir karar taslağı hazırladık. Bu konuda önceki AstA da çok yardımcı oldu. Bazı arkadaşlarımızla imzaları okulun müdür yardımcısına sunduk. Önümüzdeki günlerde yüksek okulun en üst organı olan Hochschulsenat (yüksek okul senatosunun) karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz.

Kampanyamızla güven kazandık

Okul müdür yardımcısı sizi nasıl karşıladı?

Görüşme şaşırtıcı şekilde iyi geçti. Çabamızı övgüyle karşıladığını belirtti. Ancak sadece boş laflarla kalmadı, bize kişisel olarak, ikinci sınav döneminin uygulamaya sokulmasıyla yetinmeyeceğini daha ileri gideceğini bildirdi. Yazılı sınavların sözlü sınav, proje ve ev ödevleriyle genişletilmesinden yana olduğunu ifade etti. Çünkü yazılı sınavlar ezberci eğitimi teşvik ederek öğrenimin düzeyini düşürmekteydi. Bu bizi düşünmeye sevk etti ve taleplerimizi genişletip genişletmeyeceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunma kararı aldık.

Kampanya için harcadığınız büyük çaba grubunuz Studium Zukunft’u nasıl etkiledi?

Tamamen olumlu. Öğrenciler kendilerini etkileyecek şekilde öğrenimi iyileştirmeyi istediğimizi, yüksek okulu değiştirme gayreti içinde olduğumuzu fark ettiler. Şimdiki StuPa seçimlerinden en güçlü grup olarak çıkmamızın ana nedeni olarak bunu görüyorum. Kolektif gerçekleştirdiğimiz çalışmamızın olumlu sonuçlarını görmek çok güzel.

AStA’ya aday olma kararınız bu sonuçtan mı çıktı?

Başlangıçta bizim gibi genç bir grup için omuzlanması zor görevleri olduğunu düşündüğümüzden AstA seçimlerine katılmak istemedik. Buna rağmen StuPa seçiminden sonra, gelecek AstA’nın konsept hazırlığının yapıldığı birlik toplantılarına katıldık ve sonunda AstA’ya aday olmaya karar verdik.

Konsept arayışının AstA’ya gitme sürecinizi güçlendirdiği görülüyor.

Doğru, çünkü orada olanlar bizim yüksek okulumuz açısından normal şeyler değildi. Bu yılın başlangıcında diğer gruplarla buluşarak ortak bir program konusunda anlaştık. Sanıyorum, konsepti hazırlamak için üç ay boyunca tartıştık. Bu kalite açısından yeni bir boyut oldu. Bu süreç sayesinde, şimdi başarılı bir çalışmayı başlatabileceğimiz, temel sorularımızı açıklığa kavuşturduk.

Sorunları tek başımıza çözemeyiz

AstA’da oluşturulan birlik neler yapmayı planladı? Öğrencilerin toplumsal sorunlarını ele alacak mısınız?

Tabi ki! Toplumsal sorunları konsepte dahil etmek listemizin önemli bir isteğiydi. Çünkü BaföG’ün yeterli olmaması ve kiraların yüksekliği nedeniyle ek işlerde çalışmak gibi sorunlar, öğrencilerin çoğunluğunu ilgilendiren konular. Bizim için bu sorunları sadece yüksek okulla sınırlandırmayıp dışarısıyla bağlantı kurmak önemli. Biz öğrenciler bu sorunları tek başımıza çözemeyiz, işçi sınıfına ihtiyacımız var. Bunun dışında daha iyi öğrenim koşullarından antifaşist mücadele ve çevre korunmasına kadar bir çok görev belirledik. Hepsini anlatmak uzun süreceğinden ilgilenenleri AstA’nın internet sayfasındaki konseptimizi okumaya davet ediyorum.

Söyleşi için teşekkürler.

Yeni Hayat Hamburg