Hessen GKB dernekleri bölge buluşması yaptı

Leyla Kiraz Çakır

Hessen eyaletinin değişik kentlerinde çalışma yürüten Göçmen Kadınlar Birliği’ne bağlı dernekler 26-28 Kasım tarihleri arasında biraraya gelerek bölge toplantısı yaptılar. Toplantıda güncel politik gelişmeleri üzerinde de durulurken, her dernek kendi bölgesindeki çalışmalar ve tecrübeleri konusunda bilgi verdi. Toplantı daha sonra “Kadınların ihtiyaçları ve bunlara karşı çözümler”, “Kolektif çalışmayı nasıl güçlendiririz?” ve “Güncel gelişmelere nasıl müdahale edebiliriz?” başıkları altında üç çalışma grubuna ayrılarak ileriye yönelik çalışmaların planlanmasıyla devam etti.

Katılımcılar çalışmaların daha sağlıklı olması için yılda iki kez bölge toplantısı yapılması kararını aldılar ve yeni çalışma başlatan bölgelere daha yakından yardımcı olunması kararlaştırıldı.

Kadınların varolan sorunlarını daha ısrarlı bir şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, kadın dergisi vd. materyalleri daha sağlıklı ve işlevli bir şekilde değerlendirmek gibi kararların alındığı toplantıda, bölge toplantılarının yılda iki kez gerçekleştirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.