Barış Konferansı yapıldı

Eren Gültekin

Alman Barış Konseyi’nin 25. geleneksel buluşması 1-2 Aralık’ta yine Kassel Üniversitesi’nde gerçekleşti. „Bu yılın sloganı Barış ve Silahsızlanma için-Artık yeter!“ olarak belirlenmişti. Almanya’nın birçok yerinde barış hareketi içinde aktif olan birçok kişi görüş alışverişinde bulunmak ve önümüzdeki dönemde yapılabilecekleri kararlaştırmak için konferansa geldi. Ancak katılımcıların yaş ortalaması oldukça yüksekti. Konferansta bilim insanları, gazeteciler, sendikacılar, değişik politik grupların temsilcileri militaristleşme, savaşlar ve nedenleri, NATO, Avrupa’da sağa kayma, Suriye, İsrail/Filistin, Ukrayna, Çin’in ve Rusya’nın savaşlardaki rolü, Almanya’da AfD’nin federal ve eyalet parlamentolarına girişi, polis yasaları gibi konularda sunumlar yaptılar. Daha sonra bu konular katılımcılarla tartışıldı.
Konferans boyunca yapılan iki atölye büyük ilgi gördü. Bunlardan biri gazeteci Karin Leukefeld’in yaptığı Suriye, diğeri de Prof. Dr. Norman Peach tarafından yönetilen İsrail/Filistin sorunu üzerine yaptığı atölyeydi.
2019 yılı için bazı hedefler belirlendi; Bunların başında savaş, şiddet, kaçış, açlık, yoksulluk ve kitlesel sefaleti engelleyecek bir politika değişikliği için ortak mücadele geliyor. Bu amaçla değişik sivil toplumsal hareketlerle, örneğin Seebrücke, Unteilbar, Silahlanma yerine Silahsızlanma gibi hareketlerle ve sendikalarla savaşa, silahlanmaya, ırkçılığa ve mülteci düşmanı politikalara karşı ortak mücadele. Alman Barış Konseyi, bu gruplara aşağıdaki konularda yapılacak eylemleri ortak organize etme ve katılma teklifi götürme kararı aldı. Bu etkinlikler arasında NATO güvenlik zirvesine karşı eylemler, AB’nin militaristleştirilmesine karşı Almanya’nın savaşlara müdahalesinin ve askeri bütçenin arttırılmasının halka anlatldığı ve protesto edildiği eylemler. Silah ihracatı, silahlanma sözleşmeleri, yapay zekanın savaşlarda kullanımı, eğitim kurumlarında Alman ordusunun reklamı vb. yer alıyor.