Çocuk Parası eşitsizliği pekiştiriyor

Çocuklu ailelere tanınan vergi muafiyetinin sınırı da yukarıya çekildi. Şimdiye kadar 6 bin 24 Euro olan sınır 7 bin 8 Euro’ya çıkarıldı. Çocukların 8 bin 4 Euro’ya kadar olan gelirleri de vergiden muaf tutulacak.
Hükümetin ailelere yönelik bir uygulaması da, çocuklarını üç yaşına kadar kreş veya anaokullarına göndermeyen ailelere verilmesi planlanan Çocuk Bakım Parası. Hükümetin aile ve çocuk dostu olduğu iddiasıyla yaptığı düzenlemeler yoksul ailelere bir kazanç sağlamadığı gibi onların toplum dışına itilmesinde önemli rol oynuyor.

Yoksul çocuklar İçİn         artIş yok
İşsiz oldukları ya da aldıkları maaş yetmediği için geçimlerini Hartz IV’le verilen yoksulluk parasıyla sağlayanlar için çocuk parasına yapılan zam, ek bir gelir getirmiyor. Çocuk parası ek kazanç olarak görüldüğü için ailenin eline geçen para değişmeyecek, yani çocuk parası verilen yardımdan düşürülecek. Federal Çocuk Parası Yasası’nın 6. paragrafına göre çocuk parasına yapılan zam gelir kapsamında değerlendiriliyor.
Yoksul ailelerin çocukları gelişimleri ve başarıları için zorunlu olan sosyal aktivitelerden mahrum durumda. Devlet ya da belediyeler her ne kadar müfredatta zorunlu olan okul gezilerinin giderini üstlense de müzik eğitimi, spor etkinlikleri finanse edilmiyor. Değişik yardım kuruluşları Hartz IV Yasası ile yoksul çocukların toplumsal yaşama katılma haklarının gasp edildiğini ve başarılı olmalarının engellendiğini belirtiyorlar. Caritas yöneticisi Gudrun Schemel, yoksul gettolarının sadece şehirlerin görüntüsünü değil, çocukların da kaderlerini belirlediği düşüncesinde. Bu nedenle de yoksul ailelerin çocuklarının ders yardımı, müzik eğitimi ve spor etkinliklerine katılmalarının ücretsiz olmasını talep ediyor.
Öte yandan çocuklu aileler için vergiden muafiyet sınırının yükseltilmesi de yoksul aileler için bir anlam taşımıyor. Hartz IV’le yaşayanlar zaten aldıkları para ‘yoksulluk parası’nı aşamayacağı için bu sözde iyileştirmeden yararlanamayacakken, çalışmalarına rağmen yoksul olanların ellerine geçen para çok az olduğundan muafiyetin getireceği ek kazanç da sözü edilemeyecek kadar az.

Çocuk bakIm parasI
Yeni hükümetin gündeme getirdiği bir başka konu da, çocuklarını 3 yaşına kadar kreş veya anaokuluna göndermeyip evde bakan ailelere verilmesi planlanan ayda 150 Euro’luk Çocuk Bakım Parası. Her ne kadar kadın haklarını savunan örgütler ve yardım kuruluşlarının tepkileri, hükümet partileri arasındaki tartışmalar nedeniyle uygulamaya sokulması ertelenmiş olsa da, kamuoyunda tartıştırılarak halkın onayı alınmaya çalışılıyor. 2011 yılından itibaren de uygulamaya sokulacağı tahmin ediliyor. Çocuk Bakım Parası sayesinde aslında bir taşla birkaç kuş vurulmuş oluyor.
Birinci olarak, devletin her çocuk için kreş ve anaokuluna gitme olanağı yaratmak için bütçe ayırmaktan kurtulması anlamına geliyor. Çoğu aile, ek gelir getireceği için ayda 150 Euro alıp çocuğunu evde tutmayı tercih etmeye zorlanıyor yani.
İkinci olarak, çocuklarına bakanlar çoğunlukla kadınlar olduğu için kadın istihdamı sermayenin ihtiyaçları temelinde gerçekleştiriliyor. Çocuk bakımı için evde kalan kadınlar, ya onları uyuttuktan veya varsa babalarına bıraktıktan sonra çalışabilecekleri mini, düşük ücretli işlerde istihdam ediliyorlar ya da ‘Heimarbeit’ denen evde yapabilecekleri işlere mecbur hale getiriliyorlar. Özellikle bu konuda kadın örgütleri; “buna, ‘Herdpraemie- Mutfak İkramiyesi’ denir” diyerek itirazda bulunuyorlar. Kadının hala ek gelir getiren, esas işi ise ev kadınlığı olan bir kategoride görülmesinin kabul edilemeyeceğini belirten sendikalar, kadın örgütleri, her çocuk için kreş ve anaokuluna gitme olanağının sağlanmasını talep ediyorlar.
Üçüncü olarak ise, çocuklarına evde bakan ailelere verilecek 150 Euro’nun bazı ailelere para olarak değil, belli mükellefiyetlerle ve fiş olarak verilmesi gündeme getirilerek, yoksul ve göçmenlere yönelik bir kampanya sürdürülüyor. Hartz IV’le geçinen yoksul ailelerin ‘aldıkları parayı içki ve sigaraya harcayacakları’, göçmenlerin ise ‘emlak almak için ülkelerine gönderecekleri’ iddiasıyla bu türden ailelere çocuklarını yüzme havuzuna, müzik dersine, ev ödevi yardımına vb. gönderebilmeleri için fiş verilmesi planlanıyor. Kamuoyu önünde yapılan bu türden tartışmalarla yoksul ve göçmenlere karşı önyargılar körüklenmiş oluyor.
Alman Kadın konseyi (Deutsche Frauen Rat), Alman Sendikalar Birliği ve değişik yardım örgütleri yaptıkları ortak bir açıklamayla hükümetin çocuk parasını arttırma veya 150 Euro vererek kadınları evlerine kapatma yerine her çocuğa sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ücretsiz katılma olanağı sunmasını, paranın bu amaçla harcanmasını talep ettiler. Yoksullara, göçmenlere ve çocuklarına evde bakmak yerine küçük yaştan itibaren anaokullarına teslim eden ‘vicdansız annelere’ yönelik iftira ve karalama kampanyalarına son verilmesini isteyen kurum ve kuruluşlar, devletin görevlerini bireylere yüklemesini de eleştirdiler.
(YH)

Yeni değişiklikler cep yakacak

Almanya’da 1 Ocak 2010’dan itibaren pek çok alanda yasal değişiklikler gerçekleştirilecek. Değişiklikler çalışanların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak.

1- 1 Ocak 2010’dan itibaren vergiye tabi tutulacak gelir vergisi miktarı 8004 Euro’ya çıkarılıyor. Evlilerde ise bu sınır 16 bin 9 Euro ile sınırlandırıldı.
2- Evliler için vergi sınıflandırılması değişiyor. Çiftler şimdiye kadar vergi sınıflandırmalarını 3/5 ve 4/4 olarak belirleyebiliyordu. Yeni yıldan itibaren bu seçeneklere bir de “4+” seçeneği sunulacak. Bu durumda çiftlerden birisinin yararlandığı vergi muafiyetinden diğer çift de yararlanabilecek. Bunun için çiftlerin vergi dairesine başvuruda bulunması gerekiyor.
3- Hastalık ve bakım sigortaları için yapılan harcamalar 1 Ocak’tan itibaren tamamen vergiden düşürülecek.
4- 2010’un başında çocuk parası 20 Euro artacak. Buna göre çocuk parası binici ve ikinci çocuk için 184 Euro, üçüncü çocuk için 190 Euro olacak. Dördüncü ve daha fazla çocuk için ise 215 Euro olacak. Buna bağlı olarak vergiden çocuk bakımı için muafiyet miktarı ise 6 bin 24 Euro’dan 7 bin 8 Euro’ya çıkarılacak.
5- 1 Ocak’tan itibaren miras hakkında değişiklik yapılacak. Buna göre gelecekte anne-babasına bakacağını beyan eden çocuklar miras hakkından daha fazla yararlanacak.
6- 2010’dan itibaren bütün konutlara “akıllı sayaç” takma zorunluluğu yetirilecek.  Bu saatler ne zaman ne kadar elektrik harcandığı saptayabiliyor. Bununla aynı zamanda yıllık sayaç okumaya da son verilecek. 1 Ocak’tan itibaren elektrik fiyatlarına ortalama yüzde 5 zam gelecek. Yapılan tahmini hesaplara göre her hane yılda ortala 45 Euro daha fazla elektrik parası ödeyecek.
7- Pek çok belediye önümüzdeki yıl içinde çöp, su, sokak temizliği gibi alanlara zam yapacak.
8- AB çapında 1 Temmuz’dan itibaren kurşun ve civanın etkilediği temel gıda maddeleri piyasadan toplatılacak.
9- Yeni arabalardan ne kadar vergi alınacağını asıl olarak atmosfere saldıkları karbondioksit oranına bağlı olacak.
10- Nakit paralarını bankalara yatıranlara daha fazla teminat verilecek. Şu ana kadar özel kişilere ait paralara en fazla 20 bin Euro’ya kadar güvence veriliyordu. Bu miktar 30 Haziran’da 50 bine çıkarılırken, 31 Aralık 2009’dan itibaren de 100 bin Euro’ya çıkarılıyor.
11- Kısa çalışma parası için bu yılın içinde yapılan düzenlemeler 31 Aralık 2010’a kadar uzatıldı.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

%d Bloggern gefällt das: