Hitler faşizmi, sermaye ve Holocaust

Avrupa’nın en büyük ülkesi Almanya’nın tarihi, pek çok ülkenin tarihinden önemli farklılıklar içeriyor. Kıta Avrupa’sının liderinin kim olacağı, kimin daha fazla sömürgeler kazanacağı… gibi özlemler, Alman devletine hep saldırgan bir karakter kazandırmıştır. Bu saldırganlık temelinde açılan nice savaşlardan geriye öfke, ihtiras, kin ve suçluluk kalmıştır.
Yerkürenin emperyalist devletler tarafından paylaşımına geç kalan Almanya, diğer büyük güçler karşısındaki dezavantajlı durumunu bir an evvel düzeltmek için Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın tetikleyici ülkesi oldu. Bu hiç şüphesiz, o dönem iktidarda bulunan hükümetlerden çok, Alman sermayesinin isteğiydi.
1914-18 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı’ndan ağır bir yenilgi ve yeni yaptırımlarda çıkan dönemin Almanya’sındaki sermaye güçleri, diğer emperyalist güçler tarafından prangaya vurulmuş halinden kurtulmak için önceki dönemlere göre çok daha saldırgan ve pervasız oldu.
Hitler faşizminin 30 Ocak 1933’da iktidara gelmesi ve ardından meydana gelen gelişmeler tam da bunun sonucu. Faşist Hitler ve partisi, 1929 ekonomik buhranın da etkisiyle geniş kitleler içinde artan işsizlik ve yoksulluğa çare olarak ülkede yaşayan Yahudilerin mallarına ve mülklerine el koymayı, Yahudilerin işten atılarak yerlerine “ari Almanların” alınması politikasını yaptı.
Keza aynı Hitler faşizmi 1918’de Versay Anlaşması ile dayatılan şartların arkasında da uluslararası Yahudi örgütlenmesinin olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiyordu.
Özetle, 3. Reich İmparatorluğu yıllarında Yahudiler bütün sorunların sorumlusu olarak gösterildi ve hedef haline getirildi. Bu sistemli politika zamanla Yahudilerin sistematik olarak yok edilmesine vardırıldı. 1938’den itibaren ülkedeki Yahudilere yönelik düzenlenen irili-ufaklı saldırılar 9 Kasım 1939’da “Pogrom Gecesi” olarak doruğa çıktı.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Yahudiler, komünistler, demokratlar, Romanlar, homoseksüeller… trenlerle toplama kamplarına götürülerek topluca ya da birer birer katledildiler.
Hitler faşizminin işbaşında olduğu 12 yıl boyunca Avrupa’da 6 milyon Yahudi katledildi. Tarihsel süreç, Alman sermayesinin içte yükselen işçi hareketini ezmek ve ülke dışında da Alman egemenliğini tesis etmesi için Hitler ve partisine tam destek vererek komünistler başta olmak üzere milyonlarca insanın katledilmesine sahne oldu.
Hitler faşizmi ve onu iktidara taşıyan büyük sermayenin sorumluluğu ortada iken, savaş sonrasında başlatılan “geçmişle yüzleşme” sürecine Hitler faşizmine karşı mücadele edenler de dahil edildi. Halbuki onlar faşizmin asıl kurbanları olmuştu.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

%d Bloggern gefällt das: