Fatura emekçi halka çıkartıldı

Federal Hükümet 6 ve 7 Haziran günlerinde düzenlediği Bakanlar Kurulu toplantısında 2011 – 2014 yılları için 83 milyarı Euro’yu aşan bir saldırı paketi kararlaştırdı. 9 Mayıs günü yapılan NRW Eyalet seçimleri ardından saldırı paketinin hazırlanacağı bekleniyordu. Ve sonunda paket Pazartesi günü kamuoyuna açıklandı.

ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ?!
Saldırı paketini kamuoyuna tanıtan Başbakan Angela Merkel’in sözlerine, “Hiç kimse gelirinden fazla harcama yapamaz” diyerek başlaması hükümetin kimin emrinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
500 milyarlık kurtarma paketinin yanı sıra HRE, Commerzbank ve bütün eyalet bankalarına yüzlerce milyar aktarılır, sermayeye “konjonktür paketi” adı altında yeni kaynaklar sağlanır, iflasın eşiğine gelen şirketlere devlet güvencesi adı altına sıfır faizli krediler bulunurken, hükümetten kimsenin aklına “hiç kimse gelirinden fazla harcama yapamaz” sözü gelmiyordu.
Kasalarda olmayan parayı mali sermayeden yüksek faizle borç olarak alan ve yeniden bütün sermayeye aktaran hükümet, şimdi aldığı borçları işçi ve emekçilerin sırtına yıkıyor.

EN ALTTAKİLERİN SIRTINA BİNİLİYOR!
“Hem işletmeler hem de vatandaşlar tasarrufa katkı sunacaklar. Hiç kimse bu önlemlerden kârlı çıkmayacak, herkesin payına bir şey düşecek.” Başbakanın bu sözleri de bir bütün olarak hükümetin ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor.
Kısıtlamalar başta Hartz IV alanları ve uzun süreli işsizleri (bkz Kutu) hedefliyor. Hartz IV ile zar zor geçinenlere ödenen ebeveyn parası tümden kesildiği gibi emeklilik kasalarına ödenen aidatlarda kesilecek. Bu, bir tarafta çocuk yoksulluğunu artıracağı gibi diğer yanda yaşlılıkta emekçilerin iyice yoksulluk içinde yaşamalarına neden olacak. Bu saldırılarla sermayenin, “dar gelirlilerin çocuk yapmaları teşvik edilmemeli” yönündeki politikaları da hayata geçirilmiş oluyor!
İşsizlikten Hatz IV yardımına düşenlere ödenen “geçiş ek parası” da kesilerek işsizler bir kez daha cezalandırılacaklar.
Ayrıca işsizlerin çalışma ajansına kurs ve mesleki eğitim için başvuru hakları da iyice kısıtlanıyor. Bugüne kadar zaten zor olan bu başvurularda artık sadece memurların dediği olacak ve işsizlerin her hangi bir hak talebi kalmayacak!
Ev yardımı alanlara ödenen “yakıt parası” ise “enerji sektöründe yaşanan rahatlama ile yakıt parası ödenmesine gerek kalmadı” denilerek kesildi! Emekçi hanelerine gelen yıl sonu faturalarının ne kadar yüksek olduğu biliniyor. Enerji fiyatları nedeniyle rahata eren varsa onlarda enerji tekelleridir!
YENİ SALDIRILAR PLANLAMA AŞAMASINDA
Hükümetin işçi ve emekçilere yönelik saldırıları bu kadarla sınırlı değil! Önümüzdeki iki haftalarda bakanlar kurulu yeniden bir araya gelecek ve uzmanların hazırladığı “ek önerileri” gözden geçirecekler.
Bunun içinde besin maddelerine uygulanan yüzde 7 dolayındaki KDV, gece vardiyalarında elde edilen ücretin daha yüksek düzeyde ücret vergisine tabi tutulması, alt gelir gruplarına uygulanan vergi kolaylıklarının kaldırılması gibi saldırı planları da var.

SALDIRI ORDUSUNA KAYNAK SAĞLANDI!
Hükümetin tasarruf planında Federal Ordu’nun “kesintiler” hanesinde yer alması kimseyi aldatmasın.
Alman ordusu özellikle 1990’lardan bu yana giderek saldırı ordusuna dönüştürüldü. Bugün hükümetin, ordunun asker sayısını 40 bin azaltılması ve askeri hizmet süresini 6 ayla sınırlamasını önermesi tam da ordunun giderek profesyonel orduya dönüştürülmesi hedefine yönelik bir adım olarak değerlendirmek gerekiyor.
Altı aylık askerlikten sonra hiçbir askerin savaşa, işgale gönderilmeyeceği biliniyor. Bu ise zorunlu askerlik hizmetinin adım adım yok edilmesi anlamına geliyor.
Diğer yanda ise asker sayısının azaltılması ve askerlik hizmetinin 6 aya indirilmesiyle yapılacak tasarruf devletin kasasına akmayacak. Aksine ordunun profesyonelleşmesi için kullanılacak! Bu yönelim Alman sermayesinin uzun yıllar ileri sürdüğü “enerji ve ticaret yollarının Alman ordusu tarafından güvenceye alınması” talebinin ve “bu alanda yavaş ilerliyoruz” eleştirilerine olumlu yanıt verilmesi anlamına da geliyor.

SERMAYEYE DAHA FAZLA KAYNAK VE OLANAK!
Merkel hükümeti, “herkese eşit davranıyoruz” diye sermayeye yönelik olduğu ileri sürülen önlemlere dikkatli bakıldığında, bunların gerçekte sermaye için hiç sorun teşkil etmediği görülüyor. Aksine buradan elde edilecek bütün gelirler de vatandaşın cebinden çıkacak!
Lufthansa ve diğer Alman havayolu şirketlerinin “kabul edilemez” diye eleştirdikleri “Ekolojik Hava Trafiği Harcı” gerçekte sadece yolculardan kesilecek. Yani vatandaş havaalanında bir kez daha yolunacak!
Nükleer santrallerin kapatılma süresini en azından 8 yıl ertelemeyi planlayan hükümet, “Enerji şirketleri bunun karşılığında yılda 2,3 milyar Euro ek vergi ödeyecekler” diyor. Gerçekte ise nükleer santrallerin daha uzun süre kullanılması tekeller için bulunmaz bir kaynağı teşkil ediyor: Her nükleer santral günde 1 milyon Euro net kâr getiriyor. Almanya’da ise halen aktif olan 17 nükleer santral bulunuyor. Yani tekellerin kasasına her gün 17 milyon Euro net kâr giriyor. Bu da tekellerin, devletin yıllık istediği ek vergiyi hiç zorlanmadan karşılayabilecekleri anlamına geliyor! Ayrıca bu “ek vergi” enerji tekelleri için enerji fiyatlarını bir kez daha artırmanın da vesilesi olacak!
Diğer yandan, Alman Demiryolu İşletmesi DB AG, 2011-2014 yılları arasında her yıl devlete 500 milyon Euro kâr payı ödeme zorunluluğu getirilmesi de çok garip! Nitekim bu tekel özelleştirilmesine karşın hala devletin elinde ve kâr payı ödemesi için özel bir Bakanlar Kurulu kararına gerek olmaması gerekiyor! Geleneksel olarak her yıl bilet fiyatlarını artıran ama neden artırdığını bir türlü açıklayamayan DB AG’nin gerekçesi de böylece bu kez hazırlanmış oldu!
Kesileceği söylenen sübvansiyonlar konusu ise hala “araştırılamadığı” için bu konuda bir tahminde bile bulunulmuyor!
Uzun lafın kısası hükümetin 2011-2014 yılları arasında tasarruf etmek istediği 83 milyarı aşan meblağ işçi ve emekçilerin cebinden çıkacak.

SERDAR DERVENTLİ

Federal Hükümetin sunduğu tasarruf planının ayrıntıları

“KESİNTİLER”

İŞSİZLİKTEN, Hartz IV yardımına düşenlere ödenen geçiş ek parası kaldırılacak. Şimdiye kadar işsizlikten Hartz IV yardımına düşen bekârlara ilk yıl aylık 160 Euro, ikinci yıl ise aylık 80 Euro ek olarak geçiş ödemesi yapılıyordu. Evli olanlar da ise bu miktar 320 ve 160 Euro dolayındaydı.
(Tasarruf yıllık 200 milyon €.)

HARTZ IV
alanlar için emeklilik sigortasına ödenen aidatlar kesilecek. (Tasarruf yıllık 1,8 milyar €)

-HARTZ IV alanlara ödenen 300 Euro ebeveyn parası komple kesilecek. (Tasarruf yıllık 400 milyon €)

İŞSİZLİK
sigortasına devlet kasasından kaynak aktarılmayacak. Çalışma Ajansları artık belli hizmetleri sunma yükümlülüğü altında olmayacaklar ve memurlar her durumda farklı karar verebilecekler. (Tasarruf hedefi yıllık 1,5 ila 3,0 milyar € arası)

EBEVEYN PARASI
düşürülecek. Yeni çocukları olan aileler için ödenen Ebeveyn parasının üst sınırı 1800 € kalacak. Ama 1240 € net ücretten itibaren hesapla temeli değişecek ve yüzde 67 yerine yüzde 65 dolayında ödeme yapılacak. Yani üst düzey gelirlilerden çok orta gelirliler bu uygulamadan etkilenecek. (Tasarruf yıllık 200 milyon €)

YAKIT YARDIMI: Ev yardımı alanlara ödenen yakıt yardımı tamamen kesilecek. (Tasarruf yıllık 100 milyon €)

MEMURLAR: Federal düzeyde çalışan ve devlet memuru statüsünde olan 15 bin emekçi işten çıkartılacak. Memurların maaşları yüzde 2,5 kesilecek. (Tasarruf yıllık 800 milyon € + Ayrıca orta vadede federal düzeyde yapılan harcamaların yıllık 4,4 milyar Euro düşürülmesi planlanıyor.)

ORDU: Federal Ordu’nun yapısı 2013 yılından itibaren yılda 2 milyar € tasarruf edebilecek şekilde gözden geçirilecek. Bugün 250 bin olan asker sayı 40 bin düşürülerek 210 bine çekilecek. (Tasarruf hedefi yıllık 2 milyar €)

“EK GELİRLER”

HAVA TRAFİĞİ HARCI:
Almanya’dan uçan bütün yolculardan “Ekolojik Hava Trafiği Harcı” kesilecek. Harcın miktarı uçağın çıkardığı gürültüye ve enerji tüketimine göre belirlenecek. (Yıllık 1,0 milyar € gelir sağlanması planlanıyor.)

-DEMİRYOLLARI: Alman Demiryolu İşletmesi DB AG, her yıl devlete 500 milyon € kâr payı ödeyecek.

SÜBVANSİYON: Federal Hükümet ödenen bütün sübvansiyonların gözden geçirileceğini ve bazılarının düşürüleceğini ilan etti. Ayrıca yeni sübvansiyonlara kesinlikle izin verilmeyecekmiş. (Hedef belirlenmedi)

-ATOM: Kapatılması planlanan nükleer santrallerin daha uzun süre çalışmasına izin verme hedefine bağlı olarak enerji şirketlerinden yılda toplam 2,3 milyar € özel ödeme talep edilecek. (2011-2014 arası 9,2 milyar € gelir sağlaması planlanıyor.)

MALİ PİYASA HARCI: Federal Hükümet mali işlemler için özel bir harcı gündeme getirmenin koşullarını yaratmayı hedefliyor. Ayrıca mali kuruluşların katkısını sağlamak üzere uluslararası işbirliği içinde önlemler alınmasına çalışılacak. Eğer uluslararası alanda sonuç çıkmazsa 1 Ocak 2012’de hükümet “ulusal çözüm yolu” bulmayı hedefliyor. (2012’den itibaren toplam 2 milyar € gelir sağlanması hedefleniyor.)

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

%d Bloggern gefällt das: