Göçmen işçiler komisyonlarını oluşturuyor

Erdoğan Kaya
Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di’ye üye göçmen işçiler komisyonlarını kuruyorlar. Ver.di Sendikası’nın kurulmasıyla birlikte gündeme gelen, daha çok çalışma grubu (Arbeitskreis) biçiminde şekillenen bu gruplar 2007 Kongresi’nden sonra tüzel kişilik kazanarak, komisyonlara dönüştürüldü. Bu yıl Sonbahar’da yapılacak genel kongre öncesi bütün sendikal örgütler, işyeri, işkolu, şube, eyalet, gruplar (kadınlar, gençler, yaşlılar, işsizler, göçmenler vb.) konferanslarını yaparak genel kongreye hazırlanıyorlar.
Geçtiğimiz yıl büyük oranda konferanslarını gerçekleştiren göçmen işçiler, kimi yerlerde şube düzeyinde, daha çok da eyalet düzeyinde (NRW, Hessen, Baden Würtemberg, Rheinland Pfalz, Kuzey, Hamburg, Berlin/Brandernburg vb) komisyonlarını oluşturdular. 6 ve 7 Mayıs 2011’de Berlin’de yapılacak olan Merkezi Göçmen İşçiler Konferansı’na delegelerini belirlediler. Bu tarihte gerçekleşecek olan konferansla Merkezi Göçmen İşçiler Komisyonu Yönetimi’ne kimin gireceği, genel kongreye hangi delegelerin katılacağı, sendikanın genel merkez konseyine (Gewerkschaftsrat) kimin gideceği de belirlenmiş olacak.
Bir süredir çalışma grupları ve bugün komisyonlar düzeyinde çalışma sürdüren bu sendikal yapılanmaların amacı ise: Değişik işkollarında çalışan göçmen işçileri sendikal çalışmaya daha aktif katmak, teşvik etmek, göçmen kökenli işçilerin işyerlerinde sendika ve işçi temsilciliklerinde yer almaları için desteklemek, şube (Bezirk), işkolu (Fachbereich), eyalet (Landesbezirk) ve merkezi yönetimlere seçilmelerini teşvik etmek, göçmen işçilerin arasında sendikal örgütlenmeyi güçlendirmek, göçmen işçilerin ağırlıkta çalıştığı ve fakat örgütlenmelerin hiç ya da çok zayıf olduğu alanlarda sendikal örgütlenmeler oluşturmak.
Önümüze koyduğumuz bu çalışmayı tam anlamıyla yapmak, komisyonların oluşturulması ve çalışmaya başlamasıyla olanaklı olacaktır. Bunun için bugün önemli adımlar atılmış bulunuyor. Bu adımları güçlendirmek içinse koşullar düne göre daha elverişli. Çalışma grupları biçiminde başlayan ve daha sonra komisyonlara dönüşen bu çalışma, sadece göçmen işçiler arasında değil, diğerleri arasında da tanınır hale geldi. Bu süre içinde dört tane MIGRATION eki çıkarıldı. Üçü sadece göçmen kökenli üyelere dağıtıldı. En son geçtiğimiz ay çıkan MIGRATION eki PUBLIK’le birlikte bütün üyelere gönderildi.
Bu komisyonların oluşturulması ve çalışır hale getirilmesi, sendikanın programından, tüzüğüne ve kampanya çalışmalarına müdahale etme, geliştirme, eleştiri ve öneri getirme açısından da değişik olanaklar sunuyor. Komisyonun şube, işkolu, eyalet ve merkezi yönetimlerde temsil hakkı ve söz hakkı doğuyor. Yine bu kurumların konferanslarına, kongrelerine katılma delege göndereme hakkı doğuyor.
Ayrıca, gerek diğer sendikaların göçmen işçiler komisyonları gerekse göçmenleri temsil eden diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma, kampanyalar düzenleme gibi ek olanaklar da yaratıyor.
Göçmen İşçiler Komisyonu çalışmasını sadece göçmenlikle ilgili sorunlara, politikalara hapsetmesi gerekmiyor. Böyle bir zorunluluk da bulunmuyor. Sendikal çalışma ve örgütlenmeyi ilgilendiren her şey bu komisyonların çalışma alanına giriyor. Bu komisyonları oluşturmadaki amaç, ayrı bir temsil yaratmak değil. Yazının başında da belirtildiği gibi, göçmen kökenli işçilerin sendikal çalışmanın her alanına aktif katılımını sağlama, teşvik etmek. Yani Adının Göçmen İşçiler Komisyonu olması, bu komisyonların kendisini sadece göçmenlikle ilgili sorunlara ve politikalara hapsedeceği anlamına gelmiyor.
Bu yüzden ver.di üyesi göçmen kökenli işçileri, sendikacıları, işçi temsilcilerini bu çalışmaya güç vermeye çağırıyoruz!

Ver.di Göçmen İşçiler Komisyonu Sözcüsü

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

%d Bloggern gefällt das: