İş, Barış, Özgürlük!

17-18 Aralık tarihleri arasında Ankara’da toplanan Emek Partisi’nin 6. Büyük Kongresi’nde ‘Barış, kardeşlik ve insanca yaşam için mücadeleyi büyütme’ çağrısı yapıldı. Kongre için çeşitli illerden Ankara’daki Anadolu Gösteri Merkezi’ne gelen binlerce partili, attıkları sloganlarla eşitlik, barış, kardeşlik ve emeğe özgürlük istediler.
Divan adına konuşan İstanbul İl Başkanı Güven Gerçek, EMEP Kongresinin içeride ve dışarıda önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte toplandığını belirterek, “Bu nedenle görev ve sorumluluklarımız iki katına çıkmıştır” dedi. Emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan Enternasyonal Marşı okundu.
İşçilerin iş, ekmek ve sendika mücadelelerinin, kadınların şiddete karşı sesini yükseltmesinin, gençliğin geleceksizliğe, paralı eğitime karşı verdikleri mücadelenin, Kürt halkının eşit hak temelli yaşam ve anadil taleplerinin, var olma mücadelelerinin, gazetecilerin ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı seslerini yükseltmelerinin yer aldığı görüntülerle Emek Partisi’nin tanıtıldığı sinevizyon salondan alkışlarla karşılandı. Depremde ve diğer saldırılarda öldürülen gazetecilerin görüntülerinin de yer aldığı sinevizyonda, işçi sınıfının kurtuluşunun ancak kendi partisinde politika yapması ve mücadeleye atılmasıyla mümkün olacağı vurgusu yapıldı.
‘Bağımsız, demokratik Türkiye için işçilerin birliği, halkların kardeşliği, Halk için ekonomi, halk için demokrasi, İşsizliğe, yoksulluğa, sendikasız, sigortasız, kuralsız çalışmaya son, Savaşa, ırkçılığa, şiddete, yoksulluğa karşı birleşelim, Yaşanabilir bir dünya ve çevre için kapitalizme karşı mücadeleye, Emperyalizme ve sermaye iktidarına karşı Türk, Kürt kardeşliğini güçlendirelim, Yaşasın iş, eğitim, barış mücadelemiz, İş, ekmek, özgürlük’ pankartları ile süslenen salonda, sık sık ‘İş, barış, özgürlük, Yaşasın halkların kardeşliği, Yaşasın devrim ve sosyalizm’ sloganları atıldı. Salona Kürtçe sloganların yer aldığı pankartlar da asıldı. Sık sık Kürtçe sloganlar atıldı.
Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda konuğun da katıldığı kongrede konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Kürt sorunundan, işçi ve emekçilere yönelik saldırılara, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmelere kadar pek çok konuya değindiği konuşmasında işçileri ve emekçileri insanca yaşanacak bir ülke için örgütlenmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağırdı.
Krizi derinden yaşayan ülkelerde işçi ve emekçilerin ayakta olduğunu söyleyen Gürkan, “Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkları olarak, kapitalizme karşı isyan eden, direnen dünya halkları ile dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

‘AKP ABD’NİN TAŞERONUDUR
ABD’nin AKP Hükümetini taşeron olarak kullandığını dile getiren Gürkan, “AKP bugün bölgede emperyalist politikaların koçbaşı görevi ile Türkiye halklarını batağa sürüklemektedir. İsrail’i korumak üzere Malatya Kürecik’e kurulan Füze kalkan sistemi ile İran, Rusya, Suriye başta olmak üzere komşularımızın düşmanlık oklarını üzerimize çekmektedir” dedi.

‘KÜRT SORUNU İNKAR VE İMHAYLA ÇÖZÜLEMEZ’
AKP’nin Suriye ve Irak’a ilişkin politikasında 80 yıllık çözülememiş Kürt sorununun da etkileri olduğunu belirten Gürkan, “Kendi Kürd’ünü yok sayan AKP,  Kürt sorununun çözümünde bölgedeki dengelere oynamaktadır. Yıllardır barış, kardeşlik, çözüm diyen Kürt hareketi görmezden gelinmekte, çözümün adresini ABD’de, Irak’ta ve okyanus ötesinde aramaktadır. İnkar yolu denendi, imha yolu denendi. Bu yol çözüm yolu değildir” dedi.
Askeri operasyonların aralıksız sürdüğünü söyleyen Gürkan, “KCK adı altında binlerce Kürt siyasetçi cezaevinde. Yüzlercesi tutuklanma tehdidi ile karşı karşıya. Milletvekilleri fezleke kıskacında. Blok vekilleri hapiste. Demokratik hakkını kullanmak isteyen Kürt halkının payına biber gazı, cop ve mermi düşmektedir” dedi.
Gürkan, kamu kurumlarının tasfiyesi, özelleştirmeler, Van depremi, AKP’nin kadın politikaları, doğanın katledilmesi ve Anayasa tartışmalarına da değindiği konuşmasında işçilere ve emekçilere insanca yaşanacak bir ülke yaratma mücadelesini yükseltme çağrısı yaptı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Selma Gürkan yeniden EMEP Genel Başkanı seçildi.
Kongrede EMEP eski Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Halkların Demokratik Kongresi adına konuşan Sebahat Tuncel, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Sendikal Güçbirliği Platformu adına konuşan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Haydar İlker, SDP Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Ergün, İspanya Komünist Partisi Marksist Leninist Genel Sekreteri Raul Marco ve Tunus İşçileri Komünist Partisi Temsilcisi Monder Kalfaoui birer konuşma yaptı. (YH)

EMPERYALİST MÜDAHALEYE KARŞI ORTAK DEKLARASYON

Kongreye katılan yurtdışı delegasyonu hazırladıkları ortak bir metinle Türkiye işçi sınıfını, ezilen halkları ve verilen sosyalizm mücadelesini selamladılar. Açıklamada, her türlü emperyalist müdahale ve işgale karşı çıkıldığı vurgusu yapıldı.
Ortak açıklamayı, delegasyon adına İspanya Komünist Partisi (M-L) Genel Sekreteri Raul Marco okudu.
Açıklamada; “Türkiye’de Emek Partisi Kongresi dolayısıyla bir araya gelen 4 kıtadan devrimci, komünist ve işçi partileri, sadece Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun Arap ülkelerinde değil, İspanya’dan Yunanistan’a Avrupa’ya ve Venezuela’dan Ekvador’a, Latin Amerika’ya kadar ulusal ve sosyal haklarıyla özgürlükleri için yaygın kitlesel eylemlere başvuran halkların mücadeleleriyle onur duyuyor ve tümünü desteklediğimizi ilan ediyoruz” denildi. 2011 yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da ayağa kalkan halkların selamlandığı açıklamada halkların “Kapitalist tekelci egemenliğinin işsizlik ve yoksulluk gibi sonuçlarına katlanmak istemediler ve bu egemenliğin bekçisi otokratik diktatörlüklerin nefes aldırmaz zulmüne isyan ettiler” denildi. Ayağa kalkan halkların, 30-40 yıllık zorba despotluğun altında zayıf örgütlülük sebebiyle “Batılı emperyalistlerin desteğindeki burjuva gericilikleri” püskürtemedikleri, ancak mücadelenin devam edildiğinin vurgulandığı açıklamada, ayağa kalkan halkların “güçlerini gördükleri” ve bu güçleriyle “başardıklarının tadına vardıkları” kaydedildi. Halkların “hemen tüm ülkelerde özellikle ılımlılaşıp Amerikancılaşmış siyasal dinciliğin katılımıyla yeniden organize olmakta olan gericiliğin saldırılarına karşı koymada ısrar” ettiği kaydedildi.
Açıklamada, hiçbir sebeple ekonomik, siyasi, askeri bütün emperyalist müdahalelere karşı olunduğu kaydedildi. Emperyalistlerin başka ülkelerin içlerine karışma ve müdahale politikalarının lanetlendiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, tüm dünya halkları emperyalist müdahale ve tuzaklara karşı uyanık olmaya, emperyalizm ve gericiliğe karşı mücadeleyi yükseltmeye çağrıldı. (Ankara/YH)
ONUR PLAKETLERİ VERİLDİ

Kongrede emek, demokrasi, insan hakları ve bilim mücadelesi verenler ile bu mücadeleler sırasında yitirilenlerin yakınlarına plaketler verildi. Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, Toplumsal Bellek Platformu adına İlhan Erdost’un eşi Gül Erdost, Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, Onur Hamzaoğlu, Barış Anneleri adına Münibe Koç, Kardeş Türküler adına Sinan Yusufoğlu, EGECEP adına Ertuğrul Barka, Oğlunuz Erdal Belgeselini hazırlayan SAV adına Serap Kurt ve belgeselin yönetmeni Tunç Erenkuş, TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ragıp Zarakolu, Büşra Erşanlı, Kampana Deri İşçileri ve Savranoğlu, Hugo Boss ve Van depreminde kurtarma ekibi olarak görev yapan Ford Otosan işçilerine plaketler verildi. (Ankara/YH)