GEZ fiyatları artmayacak

GEZ adı verilen Radyo-Televizyon vergisinin dört yıl artmayacağı bildirildi.
TV-Radyo kullanımı için bütçe çalışması yapan komisyon tarafından yapılan açıklamada, 2013-2016 seneleri arasında hane başına 17.98 Euro GEZ vergisi kesileceği açıklandı. 2013 yılında yeni uygulamaya gidilecek GEZ’de kaç tane televizyon ya da radyo olduğuna bakılmaksızın her haneden yaklaşık 18 Euro TV radyo vergisi kesilecek.