10 bin sığınmacı çocuğu kayboldu

Avrupa Polis Bürosu (Europol), tahminen en az 10 bin mülteci çocuğun Avrupa´ya vardıklarında ortadan kaybolduğunu bildirdi. Avrupalı yetkililer, bunlardan bazısının yetkililerin bilgisi dıṣında akrabaları ile buluṣtuğunu, geri kalanının ise insan ticareti yapan örgütlerin eline düṣtüğünü söyledi.
Save the Children isimli yardım kuruluşu, 2015 yılında, Suriye´deki savaṣtan ve diğer çatıṣmalı bölgelerden Avrupa´ya geçiṣ yapan 1 milyon kiṣinin yüzde 27´sini çocukların oluṣturduğunu; bu rakamın, yaklaṣık 270 bin çocuğa denk düṣtüğünü bildirdi. Öte yandan tek baṣına geçiṣ yapan çocuk sayısı ise yaklaṣık 26 bin.
Europol´ün yaptığı araṣtırmalara göre, kayıp çocukların yarısı, en az 5 bin çocuğun tek baṣına geçiṣ yaptığı ve yetkililerin kontrolünden kaçtığı yer olan İtalya’da kayboldu.

PAN-AVRUPA SUÇ ÖRGÜTÜ

Europol Personel Müdürü Brian Donald, mültecileri hedefleyen Pan-Avrupa suç örgütünün 18 ay önce ortaya çıktığını ve merkez üssünün Almanya ve Macaristan´da bulunduğunu dile getirdi. Macaristan, İtalya ya da İsveç´ten çocukları alan ve kıtanın gerisine dağıtan insan ticareti ağlarının transit geçiṣ merkezi iṣlevi görüyor.
Donald, “Almanya ve Macaristan´da tutuklularının neredeyse tamamını, son göç krizinden kaynaklı insan ticaretine bulaṣmıṣ kiṣilerin oluṣturduğu cezaevleri var” dedi. Europol ayrıca,  yıllardır araṣtırmasını yaptığı seks ve köle örgütleri ile mülteci çocukları kaçıran suç çeteleri arasında endiṣe verici bir iliṣki olduğunu da ortaya çıkardı.
(YH)