Yasama ve yürütme organlarında kadın sayısı çok düşük

Avrupa Politika ve Ekonomide Kadınlar Akademisi’nin verilerine göre Almanya’da yasama ve yürütme organlarında yer alan kadınların sayısı çok düşük.

Akademi; federal, eyaletler ve belediyeler düzeyinde kadınların yeterince temsil edilmediğini, özellikle de belediye meclislerindeki sayılarının utanç verecek durumda olduğunu bildirdi. ‚Kadınsız devlet olmaz- 2016 politik eşitlik raporu‘ adlı raporda politikada hala erkeklerin kendileri çalıp kendileri oynadıkları belirtildi.

Anayasa’nın 3. maddesinin 2. paragrafında; ‚ Erkekler ve kadınlar eşittir. Devlet kadın erkek eşitliğinin tam anlamıyla gerçekleşmesini teşvik eder ve varolan ayrımcılığın ortadan kalkması için çaba harcar.‘ denmesine rağmen kadın erkek arasındaki eşitliğin yasama ve yürütme organlarında bile devam etmesi Almanya’daki kadın örgütlerinin çatısını oluşturan Alman Kadın Konseyi tarafından protesto edildi.

Rapora göre tek tek eyaletler arasında kadın temsili bakımından büyük farklar bulunmakta. Federal Meclis’te kadınların oranı yüzde 36,5 ile en yüksek düzeye çıkmışken eyalet meclislerinde yüzde 32,6 ile yerinde sayıyor. Belediye meclislerinde ise ortalama yüzde 24 oranında kadın encümen yer alıyor. Kırsal kesimlerde ise tek bir kadının olmadığı belediye meclisleri var.

Federal hükümette yüzde 33,3 oranında kadın bakan var. Eyalet hükümetlerindeki kadın bakanların oranı yüzde 39,9, kadın belediye başkanlarının oranı ise sadece yüzde 10.

Önyargılar sürüyor

Kadınların az yer almasının nedenleri arasında, Almanya seçimlerinde ölgesinden direkt aday olarak gösterilenlerin arasında kadınların hiç denemeyecek kadar az yer alması. Ayrıca hala bazı partilerin ön seçim süreçleri şeffaf değil ve erkekler bilek gücüyle kendilerini dayatıyorlar. Biyografilerine göre önceden de kariyer yapmaları zor olan kadınlar, seçimi her ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen parti yönetimleri tarafından tercih edilmiyorlar. Ancak bir erkek o makama aday değilse kadınlar aday gösterilme şansına sahip oluyor. Hem toplumsal hem de örgütsel olarak hala erkeklerin strese daha dayanıklı ve rakiplerine karşı daha ‚döğüşken‘ olduğundan yola çıkılıyor.

Kadınlardan çözüm önerileri

Alman Kadın Konseyi yasama ve yürütme organlarındaki kadın sayısını arttırmak için: Kadınların değişik yöntemlerle politikaya teşvik edilmesini,

Partiler içinde özel eğitimler ve kota yoluyla kadınların yönetici pozisyonlara getirilmesini, Kamuoyuna yönelik kadın erkek eşitliği kampanyaları sürdürülmesini ve

Federal, eyalet ve belediye seçimlerinde adayların yarısının kadın olmasının yasal yolla sağlanmasını talep ediyor. (YH)