“Sığınmacılar için ittifak” kuruldu

Almanya’daki üç büyük inanç kuruluşu ile işverenler örgütü (BDA) ve sendikalar birliği DGB’nin katılımıyla “dünyaya açık olma, dayanışma ruhunu ortaya çıkarma, demokrasi ve hukuk değerlerinden uzaklaşmama” çağrısı içeren bir inisiyatif oluşturuldu.

Ülkede mültecilerle ilgili tartışmalara ve bu konu üzerinden gelişen ırkçılığa dikkat çekmek üzere başlatılan inisiyatif, “Dünyaya Açılım İttifakı” adını taşıyor.

Berlin’de çok sayıda kuruluş ve örgütün desteğiyle oluşturulan ittifak „İnsan onuru dokunulmazdır“ başlığıyla ortak bir metin yayınlandı.

İnisiyatifin başını ise Alman Sendikalar Birliği (DGB) çekiyor. DGB Başkanı Reiner Hoffmann ile ortak metne imza atan diğer dokuz kuruluşun temsilcisi, örnek oluşturmayı ve seslerini ülke genelinde duyurmayı hedefliyorlar. Yapılan çağrının en can alıcı noktası sığınmacı tartışmalarının makul bir zemin üzerinde yürütülmesi önerisi. Önyargıları ve korkuları körükler nitelikteki tartışmalardan kaçınılması gerektiğinin altı çiziliyor. (YH)