IG Metall %5’te karar kıldı

Almanya’nın en büyük endüstri sendikası IG Metall, 2016 TİS dönemi için %5 ücret zammı talebini karar altına aldı. 29 Şubat alınan kararda, “3,8 milyon işçiyi kapsayan 2016 metal toplu iş sözleşmesi döneminde asıl olarak ücretlerin yükseltilmesini talep edeceğiz” denildi. TİS’lere bağlı olan işletme sayısını artırmayı hedeflediklerini bildiren IG Metall, yeni bir mücadele taktiğini uygulamaya koyacağını açıkladı.

 

Almanya genelinde IG Metall’in örgütlü olduğu metal ve elektro işletmelerinde devam eden tartışmaların ardından yerel, eyalet ve federal düzeyde yapılan toplantılarda 2016 TİS dönemine ilişkin beklentiler, talepler ele alındı. Binlerce metal işçisinin talepleri belirleme tartışmalarına katılarak 2016 TİS dönemini başlatmışlardı.

29 Şubat günü toplanan IG Metall Genişletilmiş Yönetim Kurulu ülke genelinde gerçekleştirilen tartışmaları değerlendirerek sendikanın ileri süreceği talebi kesinleştirdi. Yapılan tartışmalarda %4,5 – %5 rakamları üzerine durulduğu biliniyordu.

 

İŞVERENLERİN YAKINMALARI İÇİN NEDEN YOK

Sendikanın her zaman olduğu gibi merkez bankasının enflasyon hedefi, ülke genelinde ekonomik büyüme trendi ve dağılım payı faktörlerini gözeterek ücret talebini belirlediğini söyleyen IG Metall Genel Başkanı Jörg Hoffmann, “Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi %2, ekonomik büyüme trendi %1,1. Bildiğiniz gibi bu iki faktör dağılım açısından işverenlere nötr etkisi olan bir miktardır. Bunun üzerine ayrıca dağılım payı faktörünü de eklediğimizde, biz bini %1,9 olarak belirledik, toplam %5 talebi ortaya çıkmakta” dedi.

İşverenlerin prensip olarak yakındıklarını ve sürekli kara tablolar çizdiklerini söyleyen Hoffmann, “Elde edilen sonuçlar yüksek, bütün işkolunda istihdam yüksek düzeyde, dolara oranla zayıflayan Euro ve enerji fiyatlarının düşük olması da bütün bir tablonun olumlu olmasını sağlıyor. İşverenlerin yakınmaları için hiçbir neden yok” dedi.

 

TİS ALANINI GENİŞLETECEĞİZ

Frankfurt’ta IG Metall’in genel merkezinde yapılan toplantıda ücret talebinin yanı sıra toplu sözleşme kapsamında olmayan veya sadece TİS’lerin genel geçer ilan edilmesinden dolayı kısmen bağlı olan işletmeler sendikanın gündemindeydi. IG Metall tarafından yapılan açıklamada, birçok işletmenin TİS bağlılığını en alt seviyeye çekmek için işverenler birliğinden ayrıldığına veya “OT” üyeliğine (“Ohne Tarifbindung” – Sözleşme kapsamında olmayan üyelik) geçtiklerine dikkat çekildi.

Bütün bölge TİS Komisyonlarına şimdiye kadar TİS’lere bağlı olmayan veya kısmen bağlı olan işletmelerden işyeri temsilcilerinin davet edildiği söylenen açıklamada, “2016 TİS sürecinde, toplu sözleşmelere bağlı olmayan işletmelerde önemli rol oynayacaklar. Uyarı grevleri vb bu tür işletmelerde de gündeme gelecek. Bütün TİS bölgelerinde arkadaşlarımız bu sürece katılacak fabrikaları şimdiden belirlediler ve sendika içinde devam tartışma sürecine kattılar.”

 

YENİ MÜCADELE TAKTİĞİ

Bu TİS döneminde metal patronlarını korkutan ve diğer sendikaları ise merakla IG Metall’e bakmasını sağlayan olay ise sendikanın “yeni mücadele taktiği.” Şimdiye kadar uyarı grevlerini genelde 4 saat ile sınırlayan ve tam gün yapmayan IG Metall, son genel kurulunda bu konudaki tüzük maddesini değiştirmiş ve tam günlük uyarı grevlerini uygulama kararı almıştı.

Uyarı grevi olduğu için grev oylaması, ilan edilmesi vb prosedüre gerek yok ama grevin tam gün yapılması işverenlerin çok etkileyeceği kesin. Özellikle “Just inTime” (“tam zamanında”) üretim modelini uygulayan işletmeler ve bu zincire bağlı olanlarda grev nedeniyle büyük sorunlar yaşanabilecek. Bu üretim zincirine bağlı her hangi bir orta boy fabrikada tam gün grev yapılması bütün planları alt üst edebilir.

Özellikle grev hakkının kısıtlandığı (“TİS Birliği Yasası”) ve bu hakkı daha fazla kısıtlamak için planların çekmecelerde durduğu bir dönem bu tür yeni bir grev taktiğini uygulamak cesaret gerektiren bir tutum.

 

“IG METALL, İŞYERLERİNİ YOK EDECEK”

Metal İşverenleri Birliği (Gesamtmetall) Başkanı Rainer Dulger, “IG Metall, ileri sürdüğü taleple işyerlerini yok edecek. Kaybeden IG Metall’in kendi üyeleri olacak” dedi. Metal işverenlerinin yurtdışında yatırım yapmak yerine ülke içinde istihdam yaratmak için özel çaba harcadıklarını ileri süren Dulger, “Fakat ücret giderleri bu denli hızlı arttığı bir ortamda kimse kalmak istemez, önümüzdeki yıllarda üretimi yurtdışına taşıma eğilimi güçlenecek” dedi. (YH)