CEO’lar işçilerden 330 kat daha fazla kazanıyorlar

1980 yılında Birleşik Devletlerde baş yöneticinin kazancı normal personelin ‚sadece‘ 42 katıydı. Buna rağmen son yıllarda olumlu bir gelişme de yaşanıyor.

ALF-CIO Sendikası’nın (Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi) yaptırdığı araştırmaya göre Amerikalı büyük tekel baş yöneticileri, aynı işletmede çalışan işçilerden ortalama 335 kat daha fazla ücret almış. 2015 yılında baş yönetici ücreti S&P-500 hisse senedi endeksine göre 12,4 milyon Dolar’da bulunduğu sendika tarafından açıklandı.

Araştırmaya göre üretimde bulunan işçiler ortalama 36 bin 900 Dolar ile yetinmek durumunda kalmışlar. AFL-CIO Başkanı Richard Trumka duruma ilişkin yaptığı açıklamada‚ ülkemizdeki gelir eşitsizliği büyük bir rezalettir‘ dedi. Sendika ücretlerdeki bu ayrımın son on yıllarda giderek arttığını, 1980 yılında baş yönetici geliri işçiden 42 kat daha fazla iken, 1990’da farkın 107 kata çıktığını belirtti.

2014 yılı ile kıyasla eşitsizlik hafif gerilemiş. O yıl yöneticilerin yıllık geliri ortalama 13,5 milyon Dolar mış, bir işçininki de 36 bin Dolar mış, bu 373’e 1. Bu hafif gerilemenin arkasında yatan neden sendikaya göre, yöneticilerin ücret paketlerinin emeklilik haklarının daha düşük bir değerde olduğu için küçüldüğü. Gelir makasının işçi ücretlerinde yaşanan hafif artışa rağmen çok ayrık olması meselesi, Amerika’daki seçim kampanyasında tartışılan konular arasında da yer alıyor.