DİDF: CDU’nun popülist politikası uyumu engelliyor

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) yaptığı açıklamada, CDU kongresinde çifte vatandaşığın yasaklanması, sığınmacılarını sınırdışı edilmesi gibi kararların göçmenlerin uyum sürecine zarar verdiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: „Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Essen’de düzenlemiş olduğu genel kongrede açıktan göçmenleri hedef alan bir dizi kararlar aldı. Göçmen gençlere 18 yaşından sonra çifte vatandaşlık hakkının kaldırılmasından, sığınmacıların hızlı ve kitlesel şekilde sınırdışı edilmesine kadar bir dizi kararın alındığı kongrede, halkın en önemli sorunu olan yoksulluk, düşük ücretli işler, yaşlılıkta yoksulluk, emeklilik, militarist dış politika, savaş gibi konular ise hiç bir şekilde gündeme getirilmedi, getirilmesi de beklenmiyordu.
CDU kongresinden çıkan sonuç, önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde bu partinin aşırı-sağcı, popülist AfD ile göçmenler ve sığınmacılara düşmanlık üzerinden yarış içerisine girileceğini gösteriyor. Bu yolla kaybettiği oyları geri alacağını düşünen Başbakan Angela Merkel ve CDU yönetimi açık bir şekilde yanılıyor. Çünkü bugün AfD’ye oy verenleri geri kazanmanın yolu AfD ile aynı söylemi kullanmak değil, AfD’ye yaratan ve güçlendiren koşulları ortadan kaldırmaktır.
Göçmenler ve sığınmacılar üzerinden korkuları ve önyargıları körükleyerek oy devşirme planları yapanlar, belki biraz oy toplayabilirler ancak bununla bir yandan ülkede yaşayan farklı uluslardan ve inançlardan emekçiler arasında derin yarılmalara yol açacaklar, diğer yandan Alman halkına var olan sorunları için sahte düşmanlar göstermeye ve sorunların üstünü örtmeye devam edeceklerdir. Bu tehlikeli plan bir arada barış içinde yaşama sürecine büyük bir darbe vuracak; ırkçılık ve ayrımcılığı derinleştirecektir.
Bu durum özellikle de ülkedeki en büyük göçmen grubu olan biz Türkiye kökenlileri önemli derecede etkileyecek, ortak sorunlar için birleşebilmeyi engelleyecektir.
Bu nedenle, Merkel ve CDU, yol yakınken göçmenlere ve sığınmacılara karşı ayrımcı, dışlayıcı politikalardan vazgeçmeli, birlikte yaşamın önündeki engelleri kaldırmalıdır. Bunların başında ise Alman vatandaşlığına geçişlerin önündeki tüm engellerin kaldırması, yerel ve genel düzeyde seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve ırkçı saldırılara, ayrımcılığa karşı açık yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bunlar bizlerin 2017 yılındaki seçimlerde taleplerimizden bazılarıdır!“