Öğrenciler matematikte başarılı değil

Dünya çapında yapılan bir araştırmanın sonucuna göre Almanya’da ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri matematikte AB ortalamasının altında. Fen bilimlerinde de durum farklı değil.

Almanya’da ilkokul öğrencileri matematikte büyük sorun yaşıyor. Dünya çapında yapılan TIMSS araştırmasının sonuçlarına göre dördüncü sınıf öğrencileri 2011 yılında ortalama 528 puan alırken 2015’te 522 puana düştüler. Böylece de 527 puan olan AB ortalamasının altında kaldılar. Fen bilimlerinde ise 2011 yılındaki puan olan 528 korundu ve AB ortalaması olan 525’in üstünde oldukları belirlendi.

Salı günü Berlin’de açıklanan 2015 yılında yapılan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study-Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması Trendi) sonuçlarında eyaletler arasındaki farklar ortaya konmuyor.

Testte Alman öğrencilerin yaklaşık dörtte birinin (yüzde 23,3) matematikte üçüncü ve dördüncü başarı aşamasına erişemediği belirlendi. 2011 yılında başaramayan öğrencilerin oranı yüzde 19,3’te kalmıştı. Eğitim araştırmacısı Wilfried Bos, bu sonucun öğrencilerin sonraki sınıflarda matematikte zorluk çekeceğini gösterdiğini bildirdi. Öğrencilerin sadece yüzde 5,3’ü en yüksek başarı aşamasına erişebildi. Fen bilimlerinde en yüksek başarı aşamasına erişen Alman öğrencilerin oranı 2011’de yüzde 7,1 iken 2015’te yüzde 7,6’ya yükseldi ama İsveç (yüzde 11,1) ve Rusya’nın (yüzde 20) çok altında kaldı.

TIMSS uzmanları Alman eğitim politikasında değişiklik yapılmasını ve dersleri zayıf olan öğrencilere de dersleri çok başarılı olan öğrencilere de özel yardım edilmesini tavsiye ettiler. Öğrencilerin derslere aktif katılımlarının teşvik edilmesi, öğretmenlerin özel eğitimden geçirilmesi ve göç kökenli öğrencilerin özel desteklenmesi de tavsiyeler arasında yer alıyor. Federal Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Claudia Bogedan; „araştırmanın sonuçları en üsttekilerle en alttakiler için çaba harcamamız gerektiğini gösterdi.“ açıklamasını yaptı.

GÖÇ KÖKENLİLERE ÖZEL İLGİ

TIMSS 2015’te 50 ülke ve bölgeden 300 bin öğrenci test edildi. Alman öğrenciler arasında bileşimin ülke gerçeğini gösterecek şekilde olmasına dikkat edildi. Örneğin geçen yıllara göre teste katılan göç kökenli öğrenci sayısı daha yüksek oldu. Sonuçta matematikte anne babaları burada doğan çocukların göç kökenli çocuklardan 31 puan ileride oldukları, fen bilimlerinde ise farkın 47 puana kadar yükseldiği saptandı. Ancak TIMSS 2007 ile TIMSS 2015 arasında yapılan karşılaştırma, ebeveynlerinin ikisi de Almanya dışından gelen çocukların başarı oranlarının arttığını, ikisi de Alman olan çocukların ise azaldığını ortaya koydu.

Araştırma, Alman eğitim sisteminde sürekli eleştirilen sosyal durumun okul başarısını belirlediği gerçeğini bir kez daha doğruladı. İspanya; İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde sosyal zayıf ailelerden gelen çocukların matematik ve fen bilimlerinde Almanya’dakinden çok daha başarılı olması eğitim sistemleri arasındaki farka bağlanıyor. Uzmanlar, Almanya’da dördüncü sınıfın sonunda çocukların yüzde 66,8’inin matematiği sevdiğini söylemesinin ileriki sınıflarda çocukların başarısını arttıracak şekilde değerlendirilmesini öneriyorlar.