Ücret eşitliği tasarısında uzlaşma

Hükümet partileri kadın ve erkeklere ücret eşitliği sağlayacak yasa tasarısında uzlaşmaya vardı.

Federal Hükümet, bir yılı aşkın süren tartışmalardan sonra kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkını azaltacak bir yasa tasarısında anlaştı.

Tasarı 200’den fazla çalışanı olan firmalarda kadınların hangi kriterlerle ücretlendirildiklerini ve aynı işi yapan erkeklerin ne kadar kazandıklarını öğrenme hakkını içeriyor. Personelin 500’den fazla olduğu işletmelerde ise ücret eşitliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve herkesin görebileceği bir raporun hazırlanması esas alınıyor.

Sendika ve kadın örgütleri yetersiz buldu

Federal Kadın Bakanı Schwesig (SPD), uygulamanın 6’dan fazla elemanı olan tüm işletmeler için geçerli olmasını istemiş ancak koalisyon ortaklarının tepkisiyle karşılaşmıştı. DGB Başkan yardımcısı Elke Hannack, sert direnişe rağmen planını hayata geçirme yolunda adım atan Schwesig’i kutlamasına rağmen, tasarının sendikaların istediği gibi olmadığına dikkat çekti. Esas sorunun küçük işletmelerde olduğunu belirten Hannack, büyük işletmelerin küçük işletmelere göre daha fazla ücret ödediğini ve kadınların çoğunun küçük işletmelerde çalıştığını söyledi. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle mağdur durumda olan 48,3 milyon çalışanın sadece üçte birinin kazançlı olacağını sözlerine ekledi.

Alman Kadın Konseyi Başkanı Mona Küppers de, kadın ve erkekler arasındaki ücret farkının yüzde 20’nin üstünde olduğu dikkate alındığında bu farkı kapatmak için yapılan her girişimi sevindirici bulduklarını bildirdi. Küppers, yasa da doldurulması gereken birçok boşluğun bulunduğunu söyleyerek örneğin işverenlere aynı pozisyonda olan kadın ve erkekler arasındaki ücret farkını, iş piyasasındaki durum ve yapılan iş sonrası varılan sonuçla açıklama hakkı verildiği eleştirisini getirdi.

İşverenler yasal düzenlemeye karşı

İşverenler ise, tasarıyı gereksiz ve yük getirici olarak değerlendiriyorlar. İşverenler Birliği Başkanı Ingo Kramer, işverenlere kontrol veya bilgi verme zorunluluğu gibi bürokratik yükler getirildiğini, tam gün anaokullarının arttırılması gibi kadınları çalışmaya yönlendirecek önlemlerle sorunun gerçek çözümünün sağlanacağını iddia etti. Yasa ile en az 4 bin işletmeye bürokratik yük getirileceği, bordrolar konusunda bilgilenme hakkının olmasının işyerinde kıskançlık ve hoşnutsuzluğun yaygınlaşmasına neden olacağı da Kramer’in eleştirileri arasında yer aldı.

Alman Kadın İşverenler Birliği de yasa taslağına karşı çıkıyor. Birlik başkanı Stephanie Bschorr, Almanya gibi bir ülkede kadınlara hala eşit ücret ödenememesinin utanç verici olduğunu kabul ederken bunun sorumlusunun işverenler değil kadınların çalışma yaşamıyla ilgili biyografileri olduğunu ileri sürdü.

Kadınların ev işleriyle çalışma yaşamını birlikte götürebileceği koşulların yaratılmasının onları teknik mesleklere ve kariyer yapmaya yönlendireceğini söyleyen Bschorr, işverenlere ayrımcılık yaptıkları suçlamasını getiren ve bürokrasiyi arttıran hiçbir yasanın işe yaramayacağını kaydetti.

Aile Bakanı Schwesig, yasanın eşitliği sağlama yolundaki stratejinin sadece bir parçası olduğunu, ilerideki adımların kadınlara part time işlerden tam gün işlere geçme hakkı, kadın mesleği diye bilinen işlerde ücretlerin arttırılması vb. olacağını açıkladı. (YH)