Londra’da on binler ırkçılığa karşı yürüdü

Arif Bektaş
Londra

Londra’da on binlerce BBC önünde bir araya gelerek ırkçılığı protesto etti. Eylemciler göçmen karşıtı politikalara karşı „Göçmenler hoş geldi“ şiarıyla yürüdü.

Sendikaların yoğun katılımının dikkat çektiği yürüyüşte, ırkçılığa ve faşizme geçit verilmeyeceği mesajı verildi. Çok sayıda göçmen örgütünün de yerini aldığı yürüyüş boyunca Theresa May hükümetinin göçmen karşıtı politikalarından vazgeçmesi istendi.

Özellikle Brexit tartışmalarının toplumlar arasında düşmanlığı körüklediği ve bu politikalara rağmen güçlü bir anti-ırkçı hareketin sokaklarda varlığını sürdürdüğünü belirten sendikalar, ırkçı politikaları püskürtmeye devam edeceklerini söyledi.

Parlamentoya kadar yürüyen on binler, mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Başta sendikalar olmak üzere, ırkçılık karşıtı kampanya yürüten gruplar, göçmen örgütleri, siyasi partiler ve insan hakları örgütleri daha güçlü tepkilerle birliğini koruyor. Eyleme katılan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Başkanı Aslı Gül, yaptığı açıklamada, „Brexit’le birlikte göçmen karşıtı propagandaların yoğunlaşmadına rağmen, anti-ırkçı hareketin güçlenmesi umut vericidir“ dedi.