Hastanelere daha fazla personel!

Ver.di Sendikası hastanelere daha fazla personel alınması için NRW’de kampanya başlattı.

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, “Hastanelerde personel eksikliği var. Hasta bakıcıları görevlerini yapamaz durumda. Bunun yükünü de hastalar ve hasta yakınları çekiyor. Hastane çalışanları daha fazla yük taşıma sınırını çoktan aştı” çağrısıyla Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti’nde kampanya başlattı.

Ver.di Sendikası’nın değerlendirmelerine göre sadece NRW hastanelerinde 35 bin, Almanya’da ise yaklaşık 2000’in üzerindeki kamuya ait hastanelerde 162 bin personel açığı var. Bu da şu andaki var olan sayının 5’te biri kadar yeni personel alınmasını zorunlu kılıyor. Hastaların bakımıyla uğraşan hasta bakıcılar da bu kadar yoğun çalışma sonucu da kendileri sıklıkla hasta oluyorlar.

‘RN4Cast’ adlı araştırma kurumuna göre bir hastabakıcıya düşen hasta sayısı Almanya’da 10, İngiltere’de 8, Hollanda’da 5 ve Norveç’te 4. Bu sayı arttıkça insan sağlığı tehlikeye atılıyor ve ölümlere kadar etkisi var.

Personel azlığı aynı zamanda nedeniyle hastanelerde hijyen ortamın sağlanmasında da sorunlar yaşanıyor. Ve şu anda Almanya’da yılda 30 bin kişi hastane mikropları (“Krankenhauskeim”) nedeniyle hayatını kaybediyor.

Şu anda var olan bu durumun zararlarını da hastalar, hasta yakınları çekiyor. Sadece bu değil; hasta bakıcılar da artık bu yükü taşıyamaz düzeye gelmiş durumda ve sık sık kendileri hasta oluyorlar.

‘HASTAHANELERE DAHA FAZLA BÜTÇE AYRILMASI YETERLİ DEĞİL’

Ver.di NRW Sağlık bölümü Sözcüsü Wofgang Cremer, sadece daha fazla para ayrılmasının yetmediğini özellikle vurguluyor. Bugüne kadarki tecrübelerine göre, zaman zaman az da olsa para ayrıldığını ama bunların yeni personel alınması için değil başka alanlarda kullanıldığını vurguluyor.

Ayrılan paraların tamirata, yeni makinelere veya hastanelerde ek inşaatlara ayrıldığını ama bakım personelinin önceliğinin olmadığını dile getirerek, tam da bunun için ısrarla ‘para değil eleman’ talep ederek kampanyayı başlatıyorlar. Her alanda elemana ihtiyaç var; bakım, temizlik, mutfak, çamaşırhane, bürolar.

Verdi sendikasının acil olarak hastanelere daha fazla personel alımını sağlamak için başlattığı kampanyanın yanı sıra, ‘kaç hastaya bir bakıcının zorunlu olduğunun’ yasayla düzenlenmesini (Personalbemessung), bunun tek tek hastane yönetimleri tarafından değil parlamento tarafından karar altına alınmasını talep ediyor.

Ver.di bu iki taleple, hastalar ve yakınlarının bizzat yaşadıkları bu sorun için, NRW düzeyinde başlattığı imza kampanyasına herkesin desteğini bekliyor.