1 Mayıs’ta ırkçılığa hayır

Metal alanındaki işçi sayısı ile Almanya’nın en önemli kentleri arasında yer alan Stuttgart’ta 1 Mayıs yürüyüş ve mitingi coşkulu geçti. IG Metall sendikası genel başkanının burada ana konuşmacı olmasını dikkate alan sendikacılar fabrikalardan yoğun katılım için çaba sarfettiler.

1 Mayıs sabahı saat 9 dan itibaren başlangıç yeri olan Marienplatz meydanı dolmaya başladı. Bir yanda dans edenler, diğer yanda halay çekenler havanın yağışlı olmasına aldırış etmeden coşkularını ifade ettiler. En önde kızıl giysileriyle müzik gurbu Banda Maracatu’nun ritmi eşliğinde saat 10 da yürüyüş başladı. 4 bin kişinin katıldığı mitingde; Irkçılığa karşı dayanışmayı öne çıkaran pankart ve dövizler dikkat çekti. Sağlık (Hastahane) çalışanları ise Ver.di sendikasının başlatmış olduğu kampanya pankartı, bu alanda duyulan çalışan ihtiyacı ve ücretlerin denkleştirilmesi için imza topladılar.

Stuttgart belediye binası önündeki alanda gerçekleşen mitngde DGB, Ver.di ve IG Metal sendikaları temsilcileri konuşmalar yaptılar. IG Metal genel başkanı Jörg Hoffman konuşmasında Almanya’da zengin ile yoksullar arasındaki uçurumun daha belirginleştiği, adil bir dağılımın olmadığının altını çizdi. Son yıllarda artan ırkçılığa vurgu yaparak, sendikalarda ve hayatın her alanında ırkçılığa yer yok dedi.

Sendikalar ile Türkiye’li grupların ortak talepleri öne çıkarma, işçi ve emekçilerin birliğini perçinleme tutumunda uzak durmaları her yıl hoş olmuyan görüntülere neden olmakta. Miting alanına gelindiğinde otonom gruplar ve Türkiye’li örgütler bu kez ayrıca ‘’devrimci 1 Mayıs’’ yürüyüşü yaptılar. 400 kişinin katıldığı ‘’Devrimci 1 Mayıs’’ yürüyüşünde zaman zaman polisle gerginlikler yaiandı.

DİDF uzun yıllardır, 1 Mayıs’larda işçilerin birliği ve mücadelesi için ortak hareket etmeye özel vermekte. Bunun için ayrı yürüyüş yapma, ayrı bloklar oluşturma tutumlarında uzak durdu. Zira bu türden tutum ve yaklaşımlar emek hareketine yarardan öte zarar vermekte. Sendikaların gerçekleştirdikleri 1 Mayıs eylemi bitince DİDF üyeleri, bazı sendikacılarla birlikte Clara Zetkin-Haus’a giderek ordaki etkinliğe katıldılar.

 

ALİ ÇARMAN