Hartz IV çözüm değil sorun!

Avusturya’da işsizliğe karşı mücadele kapsamında Hartz IV ile ilgili devam eden tartışmalarda emekten yana bilim insanları tutum aldılar. “Hartz IV çözüm değil, işsiz yoksulların, yoksul işçilere dönüştürülmesinin aracıdır” denilen yazıda, “Almanya’da son yıllarda istihdamın genel olarak artmasının nedeni Hartz IV yasasıyla ilgili değil. Bunun çok farklı ekonomik nedenleri var” değerlendirmesine yer verildi.

Avusturya’da hükümetin ve sermaye çevrelerinin sürekli sınır ötesine bakarak, “benzeri bir yasal düzenlemeye Avusturya’da da ihtiyacımız var” dedikleri hatırlatılan yazıda, “Avusturya’nın işsizlik alanında özgül sorunlarını çözmek yerine işsizler ve işçiler üzerinde baskı sistemi anlamına gelen, işçileri yoksullaştıran bir sistem isteniyor” denildi.

Almanya’da çalışanların beşte birinden fazlasının düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda oldukları ve devlet yardımı ile ancak yaşamlarını sürdürebildikleri belirtilen yazıda, “Almanya, Avusturya’nın örnek alacağı bir ülke değil. Örnek alınacaksa İskandinav ülkeleri örnek alınabilir. Düşük ücretli işlerin bir doğa yasası gibi gösterilmesi doğru değil. İsveç’te çalışanların yüzde 2,6’sı düşük ücretli işlerde çalışıyor. Almanya’da bu oran 10 kat daha fazla” denildi. (Grafiğe bkz.)

Alman sosyologların Hartz IV yasasını, “tek yönü aşağıya doğru gitmek olan bir asansöre” benzettikleri belirtilen yazıda, “Aynı hatayı biz neden yapalım” denildi. (YH)