BR seçimlerinde aday olmalısın!

Evet, önümüzdeki günlerde işyerimizde en çok duyacağımız cümlelerden biri bu olacak. Çalıştığımız bölümdeki arkadaşlarımız bu öneriyi getirecek, seçim konseyi veya BR üyeleri hazırlanan listeleri önümüze sürecek ya da sınıf bilinçli işçiler kendiliğinden adaylıklarını açıklayacaklar. Nedeni Almanya’da 1 Mart-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında işyeri işçi temsilciliği (BR) seçimlerinin yapılacak olması. En az beş işçinin çalıştığı her işletmede BR seçilecek. Şimdiden işyerlerimizde BR seçimleri üzerine tartışma başladı. Bizim de bu tartışmalarda aktif rol almamız gerekiyor.

İŞYERİ İŞÇİ TEMSİLCİLİĞİNE NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

İşçiler, kendilerini temsil edecek, kendilerinin sesi olacak bir temsilcilik seçme konusunda çok iyi bilgilendirilmelidirler. İşyerinde temsil edilen sendikalarla sıkı işbirliği içinde çalışan BR’nin yapabileceği birçok şey vardır.

İşyerindeki sorunlar sermayenin kar hırsı nedeniyle gayri ihtiyari ortaya çıkıyor. Bu sorunların belli başlıları akord çalışma, çalışma saatleri, fazla mesailer, vardiya planları, kısa çalışma, tatil planları, ücret grupları, kiralık işçilik, işçinin iyi çalışıp çalışmadığına göre ‚ikramiye‘ alması, işin yoğunlaştırılması, hızlandırılması, sosyal ek ödemeler, işten çıkarmalar, iş kazalarına karşı korunma.

BÖYLE BR’LERE İHTİYACIMIZ YOK

Hangi işyeri işçi temsilciliklerini istemediğimizi hepimiz biliyoruz. Paragraflar arasında koşan, bize kuralların ne anlama geldiğini açıklayan, sorularımıza cevap olarak hangi paragraf ve hangi mahkeme kararının çıkarımıza olduğunu söyleyen, iyi bir avukatın BR’nin en iyi destekçisi olduğunu düşünen temsilciliklere ihtiyacımız yok. Şef ve personel müdürünün kucağına oturmuş, dostane konuşmalar yapan ve bizi unutan BR’ler istemiyoruz. BR’yi kariyer merdiveninde bir basamak olarak gören yalakalara ihtiyacımız yok. Herşeyi bildiğini sanan, çenesi düşük, kendini beğenmiş, bizi aptal ayak takımı sanan BR üyelerine ihtiyacımız yok.

İŞİNİ BİLEN VE İYİ YAPAN TEMSİLCİLER İSTİYORUZ

İşletmeyi tanıyan, branşla ilgili konularda bilgi sahibi ve yöneticilerle çatışmayı göze alan işçilerin BR’de yer almasını istiyoruz.

Tepedekilere karşı çıkabilecek cesarete sahip, çıkarlarımızı kararlı şekilde savunacak, boyun eğmeyecek BR üyelerine ihtiyacımız var.

Açık şekilde ve yüksek sesle çıkarlarımız için harekete geçecek cesur BR üyelerine ihtiyacımız var.

Bize sürekli olarak işyerindeki gelişmelerle ilgili bilgi veren, gizlilik ‚ilkesi‘nin ardına saklanmayan BR’lere ihtiyacımız var.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER

Kendi işyerinde sömürünün soyut ve somut nasıl gerçekleştirildiğini bilen BR adaylarına ihtiyacımız var. Yasaların nasıl oluşturulduğunu ve işyeri teşkilat yasasında nelerin düzenlendiğini, işyeri temsilciliklerinin sınırlı olan haklarının kararlı olarak nasıl işçilerin çıkarına kullanılabileceğini bilenlere…

Adaylarımız .oktan beri kendilerini eğitiyor ve sendikanın seminerlerine katılıyor. İşçi hareketinin ve işyeri teşkilat yasasının tarihini biliyorlar. Alman işçi sınıfının başarılarının nasıl elde edildiğini ve yenilgilerinin nedenlerini biliyorlar. Adaylarımız taktiksel sorunlarda temel bilgiye sahipler ve bizimle, biz işçilerle önemli tüm sorunları konuşmaya hazırlar.

ADAYLARIMIZIN GENEL ÇİZGİSİ

Adaylarımızın temel karakteri satılık olmamalarıdır, bunu geçmişte de kanıtlamışlardır. Tüm sömürülenlerin dayanışması temel prensipleridir. Bu nedenle bir işyerinde çalışanların cins, ırk, politik düşünce ve işçi ya da büro çalışanı olarak bölünmesine karşıdırlar. Onlar için faşizme karşı olmak boş bir laf değildir. Adaylarımız işçi hareketinin hedefini açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadırlar: Sömürü, baskı ve savaşların olmadığı daha iyi bir dünya istiyoruz!

Adaylarımız kendilerini işçilerin sesi olarak görmektedirler, işçilerin vekili olarak değil. Ve tüm emekçilerin uluslararası dayanışması onlar için ırkçılığın her çeşidine kararlı şekilde karşı çıkış anlamına gelmektedir.

Bunlar, kimleri seçeceğimizde belirleyici olan temeller özelliklerdir. Tabi ki genç adayların tüm bu özelliklere sahip olması beklenemez. Önemli olan öğrenmeye açık olmaları, işçilerle birlikte çalışmaları ve kararlı şekilde onların çıkarları yönünde hareket etmeleridir. Ancak bu temel üzerinde gelişebilirler.


FORMALİTELER

İşyeri işçi temsilciliği (BR) seçimleri ile ilgili kurallar, ilk bakışta çukurlarla dolu paragraflardan oluşan balta girmemiş bir ormana benziyor. Ancak bunların aşılması zorunlu.

Yapılması gereken seçimlerde bireysel değil, başka iş arkadaşlarımızla birlikte aday olmak.

Kişisel seçim ancak seçim konseyine ortak bir liste (“Çarşaf Liste”) sunduğumuzda olanaklı hale geliyor. Böyle bir durumda işyerindeki işçiler adayların yanına çarpı koyarak gelecekteki BR’nin kimlerden oluşacağına karar verebilirler.

Liste seçiminde ise aday listelerden sadece birine oy verilebilir. BR’nin istediğimiz kişilerden oluşması kişisel seçimle çok daha olanaklıdır.

Prensip olarak tabi ki resmi sendika listesinden aday olmalıyız. Ancak adaylarımız seçilmesi imkansız olan arka sıralara itildiğinde başka yollar denemek zorundayız. Bunlardan biri kendi listemizi çıkarmaktır. Bu imkansız bir şey değil ama çoğu zaman sınıf bilinçli adayları frenlemek için kullanılan seçim kuralları ve tökezleme tuzaklarıyla ilgili uzmanlık gerektiriyor.

İşyeri işçi temsilciliği seçimlerine ne şekilde katılacağımızdan bağımsız olarak BR seçimlerinden çok önce işçi arkadaşlarımızın gündemine işyerindeki sorunları, seçimleri ve adaylık konusunu getirmek ve tartışmak göreviyle karşı karşıyayız. Öğrenmemiz gereken konular var: Ağır problemleri olan bölümler hangileri, yönetimin bize karşı planları neler, hangi bölümlerde iş atmosferini zehirleyen yöneticiler var, BR hangi konularda işçilerin değil firmanın çıkarlarını savundu, BR, hangi problemleri ele almadı ya da isteksizce ele aldı?

İş molalarında, işyeri toplantılarında, bölüm toplantıları ve paydos sonrası buluşmalarda bu konuları işçi arkadaşlarımıza anlatabilir, tartışabiliriz.

2018 BR SEÇİM HAZIRLIKLARINA ŞİMDİDEN BAŞLAYALIM!

2018 BR seçimlerini sınıf bilinçli, mücadeleci adayların kazanmasını sağlayalım! 2018 yılı ilk baharını sınıf uzlaşmacılığı ve sosyal partnerlik için yenilgiye dönüştürelim!