Yoksullarla alay ediyorlar:

Hartz IV günlük 10,23 Cent artıyor!

Yoksulluk üzerine rapor üzerine rapor yayınlayan federal ve eyalet hükümetleri yoksulların durumunu iyileştirecek önlemler almıyorlar. Düşük ücretli ve güvencesiz işlerin artması için çalışma yasalarını sermayenin lehine çevirerek yoksulluğun kalıcılaşmasına olanak sunuyorlar. Hartz IV ödemesinin aylık 3-7 Euro arası yükseltilmesi(!)de yoksulluğa devam anlamına geliyor. Zenginlere ve tekellere vergi indirimi/affı/muafiyeti tanınırken yoksulların en küçük hatalarında aldıkları yardım bile kesiliyor.

 

SERDAR DERVENTLİ

Federal Hükümet, eyalet hükümetleri aylarca tartışmadan, hesap kitaptan sonra Hartz IV ödemelerinin yükseltilmesine karar verdiler! Buna göre Hartz IV ödemeleri (kutuya bkz) 1 Ocak 2018’den itibaren aylık olarak 3 ila 7 Euro arası artacak.

ZENGİNLERE BONKÖR OLANLAR…

Almanya’da yoksullar ve zenginler arası uçurumun sürekli büyüdüğü, bu durumun sosyal yapıyı zedelediği ve buna göz yumulmaması gerektiği üzerine hükümet ve muhalefet partileri neredeyse her gün bir açıklama yapıyorlar. Ama icraat konusunda genelde zenginler ve tekeller lehine kararlar alınıyor.

Sermaye lehine (işletme vergileri) vergi indirimleri bir yana özellikle zengin aileleri ilgilendiren miras vergisinin adil olmadığı ve servet sahiplerine sayısız vergi kaçırma olanağı sunduğu için 1986 yılından bu yana tartışma konusu. 1986 ortasında Federal Anayasa Mahkemesi (BVG) bu durumun değiştirilmesi için meclisi uyarmasına karşın 1996, 2008 ve 2010 yıllarında bu yasayla ilgili yapılan tüm değişiklikler zenginlerin servetini koruma amaçlı oldu.

Diğer yandan vergi kaçırdıkları ispatlanmasına karşın on binlerce zengine vergi affı – muafiyeti uygulandı. 2010-2014 yılları arasında İsviçre ve Lüksemburg gibi ülkelere para kaçıranlarla ilgili ortaya çıkan belgeler sonrası vergi affı uygulanmıştı. 2016 yılında ortaya çıkan “Panama Belgeleri” ve şimdi yine gazeteciler tarafından ortaya çıkarılan “Cennet Belgeleri”ne (“Paradise Papers”) (haber için sayfa … bkz.) bakıldığında sayısız işveren, servet sahibi, değişik partilerden politikacılar, yüksek gelirli sporcular ve sanatçılar görülmekte. Daha önce olduğu gibi bu listedekilere de ciddi yaptırımlar uygulanmayacağı şimdiden söylenebilir. Belgeleri ortaya çıkaran gazeteciler asıl sorunun bu zenginleri kayıran ve vergi kaçırma yollarını gösteren yasalar olduğunu söylemeleri de var olan durumu değiştirmeyeceği de söylenebilir.

YOKSULLARA GELİNCE PİNTİLER

Aynı dönemin hükümetleri (CDU/CSU/FDP/SPD/Yeşiller partilerinden değişik koalisyonlar) yoksul ve dar gelirlilerle ilgili sorunlara gelince ise vergi indirimi, affı veya muafiyeti bir yana ceza denebilecek yasa değişiklikleri yapıldı. Vergi beyannamesinde ufak bir yanlışlık yaptığı için yüz binlerce emekçiye gelirlerine oranla ciddi cezalar kesilirken toplumun başına bela olan zenginlerine Zenginlere kepçeyle verip – kaşıkla alanlar yoksullara kaşıkla verdiklerini kepçeyle almaktan vazgeçmediler.

Sağlık reformu adı altında katkı paylarının artırılması, KDV’nin %16’den 19’a çıkması, emekli maaşlarının düşürülmesi, işsizlik parası ve yardımının ödeme süresi ciddi ölçüde sınırlanması yoluyla milyonlarca emekçinin Hartz IV yardımına muhtaç hale getirilmesi… Yoksulluk artıkça milyonlarca işçi ve emekçi her türlü işi yapmaya yasal yoldan zorlanıyor dolayısıyla zenginlerin daha da zenginleşmesine yarayan düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar.

Tam gün ve sosyal sigortalı olarak çalışanların sayısı son yıllarda gerileyerek 22,8 milyona düşerken 8,5 milyon emekçi ise tam gün olmayan sosyal sigortalı işlerde çalışıyorlar. 7,8 milyon emekçi ise düşük ücretli ve/veya partime işlerde çalışıyorlar. 4,9 milyon emekçi süreli iş sözleşmelerine (bunların arasında meslek eğitimi yapanlarda bulunuyor) sahipler. 1 milyon emekçi ise kiralık işçi olarak çalışmakta.

2017’nin ilk çeyreğinde 3,07 milyon emekçi asıl işlerinden elde ettikleri ücret yetmediği için ikinci bir işte çalışmak zorundaydı. Bu rakam 2003 yılında 1,2 milyon dolayındaydı.

Tüm bu uygulamalara bakıldığında yoksullara reva görülen gerçekte zenginlerin geleceğini güvenceye almaktan başka bir şey olmadığı görülmekte. Veya bir başka deyişle; Almanya ekonomisinin bu kadar başarılı olmasının ana nedenlerinden biri de 16,5 milyon emekçinin şu veya bu tarzda güvencesiz (düşük ücretli/süreli/kısa zamanlı/kiralık işçi/taşeron firmalar üzerinden vd) işlerde aşırı derece sömürüye maruz kalarak çalışmalarıdır.

RAPOR ENFLASYONU

2017 yılında hükümet tarafından “Zenginlik ve Yoksulluk Raporu” yayınlandı. Bertelsmann Vakfı ise çocuk yoksulluğu, yaşlılıkta yoksulluk gibi özel raporların yanı sıra “Herkese refah” ve “Sosyal piyasa ekonomisi kapsayıcı” başlıkları altında çok sayıda araştırmalar yayınladı. Mart ayında ise “Paritätischer Wohlfahrtsverband”ın öncülüğünde dokuz örgütün katkılarıyla Almanya’daki yoksulluk ve bunun getirdiği sorunlar üzerine kapsamlı rapor yayınlandı. Alman Sendikalar Birliği DGB ve ona bağlı sendikalarda da benzeri yoksulluk raporları yayınlamaktalar. Çocuk, yaşlı, tek başına çocuk yetiştirenlerin ve göçmenlerin ne kadar yoksulluk içinde yaşadıkları, milyonlarca emekçinin çalışmalarına rağmen geçinemedikleri üzerine tüm medyada sürekli haberler çıkıyor… Netice? En alttakilerin en altta kalmaları için her şey yapılıyor!


6 Milyon Hartz IV ile yaşıyor

Federal Çalışma Ajansı (BA) verilerine göre Almanya’da 6 milyon civarında insan Hartz IV yardımı ile yaşamlarını sürdürüyorlar. İşsizler, emekli maaşı düşük olan emekliler, iltica hakkı kabul olanlar normal düzeyde Hartz IV yardımı alıyorlar. Almanya’ya yeni gelen mülteciler ise 15 ay boyunca normal Hartz IV ödemelerinden %10 daha düşük yardım alıyorlar.


Hartz IV ne kadar artıyor?

Genel ihtiyaç kademesi 2017 2018 Aylık Günlük

(Regelbedarfsstufe –RBS) artış artış

RBS 1-Tek kişilik hane 409 416 7 0,23

RBS 2- Çiftler (kişi başına) 368 374 6 0,20

RBS 3- Yurtlarda kalanlara 327 332 5 0,17

RBS 4- 14-17 yaş grubu 311 316 5 0,17

RBS 5- 6-13 yaş grubu 291 296 5 0,17

RBS 5- 0-5 yaş grubu 237 240 3 0,10