DGB: Sağdan gelen tehlikeye dikkat!

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann

DGB Başkanı Reiner Hoffmann, sağcıların BR seçimlerine müdahale etme, listeler kurma çabalarına karşı uyanık olmaya çağırdı. Bu tür grupların işçilerin çıkarını savunma diye bir niyetleri olmadığını söyleyen Hoffmann, “bunlar işçileri bölmek istiyorlar” dedi. AFD ve benzeri gerici sağ gruplar ise sınıfın birliğini bölmek, sermayeye karşı güçsüz hale getirmek için “Yurtsever Listeler” kurma çalışmalarını sürdürüyorlar. Sermaye yanlısı bu gruplara verilecek en iyi yanıt yerli ve göçmen emekçilerden oluşan Almanya işçi sınıfının birliğini savunan aday ve listeleri desteklemek olacak.

İlkbahar aylarında Almanya genelinde 180 bin İşyeri Temsilcisi (BR) seçilecek. 1 Mart- 31Mayıs arası yapılacak işyeri temsilciliği seçimleri birçok açıdan önemli. Siemens, TKS, General Electrik, Volkswagen gibi tekeller şimdiden on binlerce işçiyi önümüzdeki yıllarda işten çıkaracaklarını açıkladılar.

Yeni teknolojik gelişmeler (dijital teknik ve robotlar) önümüzdeki yıllarda üretime daha fazla yansımasıyla ciddi bir rasyonelleşme dalgası da başlamış olacak. İşten atmalar, çalışma sürelerinin daha fazla esnekleştirilmesi, değişik yöntemlerle ücretlerin gasp edilmesi çok daha fazla gündeme gelecek.

Tüm bunlar ve burada sayamayacağımız daha onlarca nedenden dolayı ilkbahar aylarında yapılacak olan işyeri temsilciliği seçimlerini önemli kılıyor.

Tüm yasal engellere rağmen ne kadar mücadeleci, işçilerin çıkarını gözeten işçiler temsilciliklere seçilirse saldırılara karşı mücadele etmekte o kadar kolaylaşacak.

SERMAYENİN MAŞALARI GÖREV BAŞINDA

Gazetemizin 8 Aralık günü yayınlanan sayısında (bkz: www.yenihayat.de/2017/12/08/iscilerin-birligine-saldiri-hazirligi/) sağcı, faşist grupların sınıfın birliğini bölmek için yaptıkları hazırlıklara dikkat çekilmişti. AfD, “Ein Prozent”, “Zentrum Automobil e.V.” ve “Identitäre Bewegung” gibi aşırı sağcı ve bazı yerlerde faşist grupların, “Alman işçilerinin haklarını koruma”, “sol sendika bürokrasisine son verme” gibi demagojilerle BR seçimlerine “Yurtsever Listeler”le müdahale etmek için adımlar attıkları belirtilmişti.

Geride bıraktığımız haftalarda işçi düşmanı bu grupların çalışmaları devam etti. “Ein Prozent” grubu tarafından BR seçimleri için özel olarak kurulan “werdebetriebsrat.de” sitesinden “yurtseverlere” seçimlerde aday olma ve listeler kurma çağrıları yapılıyor. Yurtseverler işyerlerini koruyor sloganı altında işten atmaları ve fabrika kapatma planlarını sözde eleştiren kapitalizmle bağ kurmak bir yana “halk kapitalizmi” gibi bilinç çarpıtan bir dil kullanıyorlar.

RND isimli haber servisinin düzenlediği bir haberde AfD yöneticilerinin de benzeri bir dili kullandıkları ortaya kondu. AfD Federal Milletvekili Markus Frohnmaier RND’ye verdiği, Avusturyalı FPÖ gibi liberal ekonomik çizgisinde oldukları ve “halk kapitalizminin en iyi sistem” olduğunu söylüyor. AFD’nin Federal Meclis Fraksiyon Başkanı Alice Weidel ise RND’ye verdiği demeçte, Alman işverenleriyle Alman işçilerinin çıkarlarının aynı olduğunu söylemekten geri durmuyor.

RÜZGARI FABRİKALARA TAŞIYALIM

Özellikle “Compakt” dergisinin genel yayın yönetmeni Jürgen Elsässer’in AfD’nin işçi sınıfı içinde bir güç olması için tüm olanakları kullanmayı sürdürüyor. Dergisinin düzenlediği konferansta “Almanya’da esen rüzgarı fabrikalara taşıyalım diye konuşan Elsässer, partisinin kalıcılaşması için işçiler arasında yer edinmesi gerektiği gerçeğine dikkat çekiyor.

BR seçimleriyle ilgili kampanya şimdiye kadar asıl olarak “Zentrum Automobil e.V.” etrafında örgütleniyor. “Ein Prozent” ve bunların kurduğu “werdebetriebsrat.de” sitesinde “Zentrum Automobil e.V.”nin propagandası yapılıyor. Rüzgarı fabrikalara taşımanın o kadar kolay olmayacağını bilen sermayenin maşaları, “Solcu sendikaların ve BR’lerin koltuklarını o kadar basit bırakmayacaklarını bilmemiz gerekiyor diyerek daha ısrarlı bir kampanya sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.

UNTERTÜRKHEIM MERKEZLERİ OLDU

Daimler tekelinin Untertürkheim’deki fabrikasında “Zentrum Automobil” adı altında faaliyetlerini sürdüren Oliver Hilburger yukarıda adı geçen grupların çalışmalarının da merkezileştiren isimlerden biri. Hilbulger otomobil ve yan sanayi içinde IG Metall’e karşı güçlü bir ağ oluşturmaya çalışıyor. Bu ağ sayesinde üzerinden bir “sendika” kurulması hedefleniyor.

Hilburger’in kendi verdiği bilgiye göre Daimler tekeli içinde Untertürkheim dışında Stuttgart, Rastatt ve Mannheim’den BR ilişkileri var. Buralarda BR listeleri kurulup kurulmayacağı henüz belli değilmiş… Leipzig BMW içinde ise yeni kurulan “IG Beruf und Familie” ile BR seçimlerine katılmayı hedefleyen sağ güçler, BMW üzerinden yan sanayiye girme şansı olacağını düşünüyorlar.

BR’LERİMİZ İYİ İŞ YAPIYOR

DGB Başkanı Reiner Hoffmann, RND’ye verdiği bir demeçte sağcıların BR seçimlerine müdahale etme, listeler kurma çabalarına karşı uyanık olmaya çağırdı. Bu tür grupların işçilerin çıkarını savunma diye bir niyetleri olmadığını söyleyen Hoffmann, “bunlar işçileri bölmek istiyorlar” dedi.

Bizim BR’lerimiz günlük hummalı bir çalışma içinde neler başardıklarını işçiler biliyor diye konuşan Hoffmann, BR’lerin iyi çalışma süreleri çalışmalar yaptıklarını, TİSlerin ve vardiya planlarının uygulanması için denetim görevlerini çok iyi yaptıklarını söyledi.

Sağ örgütlerin işçiler arasında gerçekten örgütlenmek istediklerine inanmadığını söyleyen Hoffmann, Bana kalırsa bu sadece bir uç noktadakilerin tutumu. Parti içinde AfD’yi gerçekten işçileştirme yanlısı olanların olduğunu sanmıyorum” dedi.

DGB Başkanı gerçekten böyle mi düşünüyor yoksa “sorunu büyütmemek için” mi böyle konuşuyor bilinmez. Ne var ki IG Metall genel merkezinde olduğu gibi Ver.di genel merkezinde de bu konunun gündeme alındığı ve BR seçimleri öncesi şubelere özel uyarılar gittiği basına yansıdı.

BİRLİĞİ GÜÇLENDİRELİM

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıllar işçi ve emekçiler açısından zor yıllar olacak. Sermaye sınıfı sosyal ve siyasal haklarından gaspı için kapsamlı bir saldırı dalgası başlatacak. Yeni kurulacak hükümete şimdiden sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamlı reforma tabi tutulması, çalışma yasalarının sermaye lehine değiştirilmesi, vergi kolaylıkları gibi bir dizi talebi ilan etmiş bulunuyorlar.

Böyle bir dönemde AFD ve benzeri gerici sağ gruplar “Alman işyerlerini korumak” adına sınıfın birliğini bölmek, sermayeye karşı güçsüz hale getirmek için “Yurtsever Listeler” kurmaya çalışıyorlar. Sermaye yanlısı bu gruplara verilecek en iyi yanıt yerli ve göçmen emekçilerden oluşan Almanya işçi sınıfının birliğini savunan aday ve listeleri desteklemek olacak.


İŞÇİ KANADINA KİM HAKİM OLACAK?

Bir yanda BR seçimleriyle ilgili kampanya devam ederken diğer yanda AfD içinde (oluşturulmak istenen) işçi kanadına hakim olma rekabeti bir süredir devam ediyor. “Zentrum Automobil” içinde NPD ve diğer faşist grup ve partilerden AfDye girenler örgütleniyorlar. Bunlar asıl olarak AfD’nin yarattığı ortamdan faydalanarak güçlenmeyi hedefliyorlar.

Resmi olarak AfD’ye bağlı iki işçi örgütü daha var. Bunlardan ilki kısa adı “AVA” olan “Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer in der AfD” diğeri ise kısa adı “AidA” olan “Arbeitnehmer in der AfD.”

İlk bakışta AVA ve AidA sanki rakip gibi görünseler de farklı işlevleri olan iki birlik olduklarını görmek gerekiyor. AVA’ya üye olmak için AfD’ye üye olmak gerekmezken AidA’ya üye olmak için AfD’ye üye olmak gerekiyor.