Stockholm’de İran halkıyla dayanışma eylemi

Murat Kuseyri

İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan İranlılar, bir haftadan beri İran rejimini protesto etmek için sokaklara çıkarak rejimin güçleriyle çatışan emekçilerle dayanışmak ve rejimin saldırılarını kınamak için Sergel Meydanı’nda bir eylem düzenledi.
İran Komünist Partisi ve İran Komünüst Partisi-Hikmetist’in çağrısıyla düzenlenen gösteride konuşmalar yapan İranlı ve İsveçli parti ve kitle örgütlerinin temsilcileri, İran’daki halk hareketinin baskı, zulüm, yasakalar ve insan hakları ihlallerine karşı bir başkaldırı olduğu değerlendirmesinde bulundular. Daha adil ve eşitlikçi bir sistem talebiyle meydanlara çıkan emekçilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.
İsveç Sosyalist Partisi’den Håkan Blomqist, 40 yıldan bu yana süren baskı ve zulme karşı işçi, emekçi ve kadınların başkaldırarak baskıcı ve otoriter rejime karşı kendi kendisini yönetmek ve eşitlikçi bir düzen talebiyle meydanlara çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:
“İran’daki karşı çıkış işsizliğe, yoksulluğa, işkence ve ölüm cezalarına başkaldırıdır. İnsanlar bu dünyana insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek istiyor. Bunun için sokaklara çıkma ve bizden dayanışma bekleme hakları var. Dayanışma sadece ahlaki nedenlerle değil aynı zamanda o olmadan zafere ulaşmak mümkün olmadığından zorunludur.”
İranlı emekçilere ABD ve İsrail’in manipülatif açıklamaları ile ilgili uyarıda bulunan Blomqvist, “Emperyalist güçler halk hareketlerini her zaman yedeklemek ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istemiştir. Ama işçi sınıfı ve sosyalistler büyük güçlerin kendi politikalarını belirlemelerine ve yönlendirmelerine izin vermez. Onlar destek veriyor diye pasifize olamaz. Bizim  müttefiklerimiz emekçi yığınlar, kadınlar, gençler ve aydınlardır” dedi.
İran Komünist Partisi (Komala) adına konuşan Ferhad Şabani, geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana Mollalara karşı sokaklarda olan işçi, emekçi ve kadınların yanında olduklarını ve onların mücadelelerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirttikten sonra “İran için tek kurtuluş, baskı ve sömürünün olmadığı sosyalist bir sistemin kurulmasıdır” şeklinde konuştu.

‚MONARŞİ YANLILARINI MEYDANDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ‘
Konuşmasının bitiminden sonra Evrensel’e açıklamalarda bulunan Şabani, Şah yanlılarının kendilerin örgütledikleri gösteriye katılmalarına “Gösteri yapma iznini biz aldık. Şah yanlılarını gösteriye davet etmedik. Ama buna rağmen meydana gelip gösteriyi sabote etmeye çalışıyorlar. Kürsüdeki konuşmamda da monarşi yanlılarını meydanda görmek istemediğimizi söyledim” diyerek tepki gösterdi.
İran Komünist Partisi-Hikmetist’ten Şiyavuş Danishpour İran’da rejime ve kapitalizme karşı bir başkaldırının sürdüğünü: halkın işverenleri, zamları, hayat pahalılığını, toplumsal adeletsizlikleri protesto ettiklerini, siyasi tutsakların serbest bırakılmasını ve İslami rejimin son bulmasını istediklerini söyledi. Hikmetist’ler olarak halkın haklı taleplerini desteklemek için dayanışma gösterileri örgütlemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Gösteride, “Kahrolsun İran İslam Cumhuriyeti”, “İran Büyükelçliği terör merkezi”, “Siyasi tutsaklara özgürlük”, “Kahrolsun monarşi” “Yaşasın özgürlük, yaşasın Sosyalizm” sloganları atıldı.