2,7 milyon kişiye yasal asgari ücret ödenmedi

Yasal asgari ücret uygulamasına geçilmesi sonrası düşük gelirlilerin durumunda düzelme oldu ancak hakları olmasına rağmen 2,7 milyon işçiye asgari ücret ödenmedi.

İşyeri İşçi Temsilciliği’ne (BR) sahip ve toplu sözleşmelerin geçerli olduğu işletmelerde yasal asgari ücret daha kararlı olarak uygulanıyor. BR’nin olmadığı ve TİS’lerin uygulanmadığı işletmelerde ise hakları olduğu halde işçilere yasal asgari ücret verilmemesi dikkat çekiyor. Yasal asgari ücretin ihlali genel ekonomi açısından büyük bir problem. Hans Böckler Vakfı’nın Ekonomik-Sosyal Bilim Enstitüsü’nün (WSI) SOEP araştırmasına göre 2016 yılında 2,7 milyon işçiye hakları olmasına rağmen yasal asgari ücret ödenmediği belirlendi. Bu hakka sahip olan işçilerin yüzde 9,8’i o dönemde geçerli olan 8,50 Euro ücretin altında saat ücreti aldı. WSI iş piyasası uzmanları, yasal asgari ücret uygulamasına geçilmesiyle düşük ücretli işlerde çalışan (10 Euro’nun altında saat ücreti alınan işler) işçiler arasında yoksulluğun gerilediğini belirttiler.

PUSCH: YASA İHLALİ ÜZÜCÜ

Uzmanlardan Dr. Toralf Pusch, 2014 yılında düşük ücretli işlerde çalışan işçilerin yüzde 20’sinin sosyal yardım başvurusunda bulunduğunu, 2016’da ise ücretlerin yükselmesi nedeniyle bu oranın yüzde 17’ye düştüğünü açıkladı. Pusch, tüm işverenlerin yasal asgari ücret ödemesi durumunda bu oranın daha da azalacağını belirtirken, genel olarak olumlu bir görüntü olmasına rağmen, 2016 yılında bazı işverenlerin yasayı ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının üzücü olduğunu, yetkili kurumlardaki personel azlığı nedeniyle kontrollerin seyrek yapılmasının ihlalleri olanaklı kıldığını ve bunun kısa sürede değişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

BR’NİN VARLIĞI VE TİS’LERE BAĞLILIK GARANTİ

Araştırma, BR’ye sahip ve TİS’lerin geçerli olduğu işletmelerde ihlal oranının yüzde 3,2 olduğunu, her ikisine de sahip olmayan işletmelerde ise yüzde 18,6 olarak belirlendiğini ortaya koydu. Dr. Toralf Pusch, BR ve TİS’lerin geçerli olmasının işçilerin daha iyi koşullarda çalışmasına yol açtığının bir kez daha gözler önüne serildiğine dikkat çekti.

Almanya’nın çalışma süreleri ve maaşlar üzerine en geniş anket platformu olan SOEP’in verilerini değerlendiren uzmanlar, yasal asgari ücretin düşük ücretlilerin durumunu görülür şekilde iyileştirdiğini belirttiler. Vasıflı olmayan işçilerin ücretlerinde oldukça önemli bir artış oldu. Yasal asgari ücret uygulamasına geçilmesiyle gastronomi ve otelcilik alanında ücretler yüzde 9,9 oranında, perakende satış sektöründe yüzde 11,4 ve mezbahacılıkta yüzde 11,6 oranında arttı. Düşük ücretliler arasında Hartz 4 başvurusunda bulunanların oranı 2016’ya kadar yüzde 3 oranında azaldı.

WSI araştırmasına göre yasal asgari ücret ihlallerinin en fazla olduğu alan mini işler ve küçük işletmelerde çalışanlar. Örneğin 2016 yılında ev işlerinde çalışanlar arasında yüzde 43’ü, otel ve restorasyonlarda çalışanlar arasında yüzde 38, perakende satış alanında ise yüzde 20 oranında asgari ücret ihlali gerçekleşti. Su, elektrik, çöp arıtma sektöründe, bankacılıkta, değişik sanayi dallarında da ihlaller gözlemlendi. Bu sektörlerde de eğer işletmede BR varsa ve TİS sonuçları geçerliyse ihlallerin az olduğu dikkat çekti.

İHLALLERİ DIW DE ONAYLADI

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) de geçen yıl yayınladığı bir raporda 2016 yılında hak sahibi olmalarına rağmen 1,8 milyonla 2,6 milyon işçiye asgari ücret verilmediğini açıklamıştı. WSI’nin verdiği oranın DIW’inkinden daha yüksek olmasının nedeni bakım ve inşaat dalında çok önemli olan fazla mesaileri de hesaba katması. Uzmanlar, bu hesaplama yapılırken bir önceki ayda parası ödenen fazla mesaileri dikkate aldıklarını bildirdiler. WSI’ya göre ihlal sayısı normalde 2,7 milyonun bile üstünde.

İhlallerin azaltılmasında kontrollerin sıklaştırılmasının önemli olduğuna değinen WSI uzmanları, bu nedenle yetkili kurumdaki personel eksikliğinin giderilmesi gerektiğini belirttiler. Ancak yasal asgari ücretin ihlalsiz uygulanmasında belirleyici olan ise işyerlerinin TİS kurallarına uygun davranması ve güçlü BR’nin olmasıdır. (YH)