Yoksullar sağlıksızlığa mahkum ediliyor

Hamburg’da zenginle yoksul arasındaki uçurum her geçen gün derinleşirken, bunun sağlık alanına nasıl yansıdığı konusu, Hamburg Eyalet Milletvekili Deniz Çelik ve sağlık alanında uzmanların katıldığı bir toplantıda ele alındı.

Göçmenlerin ve yoksulların yoğun yaşadığı semtlerden biri olan Wilhelmsburg’da Sol Parti Hamburg Meclis Grubu ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Hamburg Wilhelmsburg Semt Grubunun desteklediği toplantıya ilgi yoğun oldu. 70 kişinin katıldığı toplantıda Philipp Dieckel (Poliklinik İnitiative temsilcisi), Bernd Kalvelage (Uzman), Franziska Franz (Poliklinik İnitiative temsilcisi), Deniz Çelik (Hamburg Eyalet Milletvekili) birer konuşma yaptılar.

Deniz Çelik, Hamburg’un yoksul semtlerinde yaşanan sağlık sorunlarının yoksulluktan bağımsız olmadığına dikkat çekerek özetle şunları dile getirdi: “Araştırmaların da gösterdiği gibi zenginler yoksullardan daha uzun yaşıyor. Yoksulların yoğun olarak oturduğu Hamburg’un Wilhelmsburg ve Billstedt gibi semtlerinde yeterli doktor bulunmuyor. Yoksul semtlerindeki doktor yetersizliğinin bir nedeni de ülkedeki sağlık sigorta sistemidir. Doktorlar özellikle özel sigortalı zengin semtlerinde kliniklerini açıyorlar. Bu nedenle herkes için eşit ve genel sağlık sigortası uygulanmalıdır. Herkese parasız sağlık hizmeti verilmesini talep ediyoruz. Hastanelerin özelleştirilmesinden sonra sağlık hizmetlerinin kalitesi düşmüş, personel açığı artmıştır. Bu nedenle hastanelerdeki personel açığının hızla kapatılması ve hastanelerin tekrar kamulaştırılması gerekmektedir.” Çelik, Hamburg’da bu tür toplantıları ve çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizerek herkesi hastanelere daha fazla personelin alınması için oluşturulan inisiyatifin çalışmalarını desteklemeye çağırdı.

Philipp Dieckel ve Franziska Franz (Poliklinik İnitiative temsilcileri) de Hamburg Wilhelmsburg semtinde bir sağlık ocağı kurarak halka gönüllü sağlık ve danışma hizmeti verdiklerini söylediler. Bunun bir model olabileceğini belirten temsilciler belediyelerin bu hizmeti ücretsiz olarak yapması gerektiğini, özellikle bunun yoksul semtlerde büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.

Bernd Kalvelage de, son zamanlarda sağlık sorunlarının artmasının, çalışma şartlarının her geçen gün kötüleşmesi, konut sorunu, işsizlik korkusu ve şiddetin yaygınlaşması gibi toplumsal sorunlarla yakından ilgili olduğuna dikkat çekti. “Daha sağlıklı bir yaşam için öncelikle bu nedenlerin ortada kaldırılması gerekir” diyen Kalvelage, herkesi bu sorunlara karşı duyarlı olmaya ve mücadele etmeye de çağırdı. (YH Hamburg)