Mücadeleci temsilciler seçmeliyiz

Ali Çarman / Stuttgart

Almanya’da 1 Mart-31 Mayıs arası işyeri işçi temsilciliği seçimleri var. Bütün fabrikalarda liste oluşturulup ilan edildi. Böyle bir süreçte Stuttgart DİDF “Mücadeleci temsilciler seçip dayanışmayı güçlendirelim” başlığı bir toplantı gerçekleştirdi. Alman, Kürt ve Türk katılımcıların bulunduğu toplantı Almanca yapıldı.

Mercedes, Bosch, Mahle, Porsche, VMF fabrikalarında işçi ve sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda her katılımcı heyecanla söz alarak konuşmak istedi. Ver.di sendikası Stuttgart Şubesi Örgütlenme Sekreteri Sidar Çarman yaptığı konuşmada, “TİS’ler ve temsilcilikler işçiler için bir güvencedir. Kazanılmış hakların bir yanıyla garanti altına alınması demektir. Bunun için yaklaşan temsilcilik seçimlerinde olabildiğince mücadeleci, işçilerden yana tutum alacak arkadaşlarımızı seçelim. Üye olmayan işçileri sendikalarına üye olmaları için ikna edelim” dedi.

Waiblingen Bosch işyeri işçi temsilcliği başkanı Gürhan Ağ ise sunumunda kendi fabrikalarındaki deneyleri, katıldığı toplantılardaki izlenimlerini ve işyerinde temsilcilik nasıl kurulur, nelere dikkat etmeliyiz konularında düşüncelerini aktardı.

Ağ konuşmasında, “Bütün işçileri ilgilendiren önemli konularda mutlaka işçilerin düşüncelerine başvurmalıyız. Bizler kimlerin temsilcileri olduğumuzu unutmamalıyız. Sendika olarak işçileri kararlara katarsak o zaman işlerimizin daha iyi gittiğini görüyoruz. Bu tam gün grevinde belli oldu” dedi. Ayrıca uyarı grevleri öncesi yapılan hazırlıkları aktardı.

Hidria-Bausch fabrikasında işçi temsilcisi başkanı Kali Benk ise, “Unutmayalım ki sermayenin temsilcileri de boş durmuyor. Bizleri en zayıf yerinde yakalamak istiyor. Onların bütün dertleri nasıl olur da daha fazla kar elde ederiz. Bizlerin derdi ise daha güzel bir yaşamda başka bir şey değil. Meseleleri bilen bizler gerek grev zamanında gerekse temsilcilik seçimlerinde önlere atılmalıyız. Bu türden toplantılar yararlı ve DİDF’li arkadaşlarımız güzel işler yapmakta” dedi.

Sunumların ardında katılımcılar söz alarak görüşlerini dile getirdiler. Untertürkheim Mercedes fabrikasında katılan genç bir işçi konuşmasında, “Irkçı parti AfD’nin işçilerin birliğini bölmek ve sendikaya karşı listeyle seçimlere girmesi tehlikeli bir durum. Ancak bizler sabırla aydınlatma çalışması yaptığımızda bir çok işçi ikna olmakta. Grevlerimiz ve birliğimiz aslında AfD’ye verilmiş en güzel cevap oldu” dedi.

Hayatlarında ilk greve katılmanın, coşkulu bir ortamda gelmiş olmanın havası toplantıda egemendi. Sindelfingen Mercedes işçisi Kenan Karaca yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Bizim fabrikamızda greve katılım çok iyi oldu. Türkiyeli arkadaşlar ve temsilciler hep öndeydiler. İşçileri bölmeye yönelik listeleri teşhir etmeliyiz. Grevlerde hep birlikte gördük. Birlik olursak akan sular durur” dedi. Toplantı sonrası ikili sohbet devam etti. Bir daha ki toplantının iki ay sonra yapılması ve konuşmacılarının kimler olacağı belirlendi.